Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden inom Arbetsförmedlingen Kultur juni 2009 Fortsatt kraftig minskning av antalet lediga jobb.

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 10:00 CEST

Arbetsförmedlingen möter arbetsmarknadsläget med en storsatsning på coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling.

Lediga jobb, anmälda till Arbetsförmedlingen Kultur under juni månad, har minskat med 42,9 procent jämfört med samma tid förra året. Arbetspraktik däremot har ökat till 85 platser jämfört med 15 platser motsvarande period 2008. Av dessa är 35 plaster praktisk kompetensutveckling. Praktisk kompetensutveckling innebär att man ger arbetssökande med tidigare yrkeserfarenhet möjlighet att behålla kontakten med arbetslivet inom områden som stämmer överens med deras erfarenhet och utbildning.

- Kompetent personal måste finnas att tillgå när arbetsmarknaden vänder. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska fungera som smörjmedel på arbetsmarknaden.

Syftet är att ge individen en möjlighet att upprätthålla och öka sin kompetens för att på så sätt vara redo för jobb när konjunkturen vänder, säger Birgitta Johansson, chef på Arbetsförmedlingen Kultur.

Att få prova på, få referenser och att utöka sitt kontaktnät kan också vara ett syfte med praktiken. Man talar mycket om kontaktnät och nätverk inom alla branscher idag. Men det har alltid varit ett faktum inom kultursektorn att många jobb förmedlas via kontakter.

- Från arbetsgivarens synvinkel är det naturligtvis också viktigt att det finns kompetent arbetskraft när man är redo att rekrytera.

Arbetsförmedlingen behöver långt fler praktikplatser, målet är mer än en fördubbling, och förmedlingen söker kontakt med intresserade arbetsgivare.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av juni 2009

I juni var 2615 kulturarbetare arbetslösa, en ökning om 24,2 procent jämfört med samma månad 2008. De långtidsarbetslösa uppgick till 556 personer, vilket är en ökning med 30,5 procent sedan i fjol.

888 kulturarbetare fick i juni arbete genom Arbetsförmedlingen Kultur, här ser vi en liten ökning jämfört med samma månad förra året då 883 fick jobb. De kvarstående sökande vid Arbetsförmedlingen Kultur uppgick totalt till 9535 personer, juni 2008 var siffran 9039.

Andelen arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 918 personer, vilket är 26,3 procent högre än förra året. Här dominerar deltagandet i Jobb- och utvecklingsgarantin som har en fortsatt ökning jämfört med juni ifjol, ökningen uppgår till 39,2 procent och omfattade i juni 657 personer.

Arbetssökande med arbete utan stöd uppgår till 5224 personer vilket är en minskning om 0,9 procent jämfört med förra året. Av dessa har de deltidsarbetslösa minskat från 832 till 749 personer, en minskning om 10 procent. Den största gruppen - antalet personer med tillfällig timanställning - har minskat med 9,4 procent sedan ifjol till 1982, däremot har de ombytessökande ökat med 15,6 procent till 1635 personer.

En fortsatt kraftig minskning, nu med 48,9 procent sedan ifjol, kan noteras för sökande som har arbete med stöd, vilka uppgår till 251 personer. För antalet kulturarbetare med nystartsjobb, 209 personer, uppgår ökningen till hela 75,6 procent jämfört med samma tid förra året.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst
I juni hade Bildbanken 7160 besök.

Just nu är 2841 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över 26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referensbank.

Kultur & nöjesbanken

I juni hade Kultur & nöjesbanken 12484 besök.

Antalet besökare till banken ökar. I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Arbetsförmedlingen Kultur
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.
Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer

Arbetsförmedlingen Kultur Öst: Anneli Frank tel. 010-486 31 45
Arbetsförmedlingen Kultur Syd: Annika Pegelow tel. 010-486 84 43
Arbetsförmedlingen Kultur Väst: Tiina Zizanis tel. 010-487 11 54
Arbetsförmedlingen Kultur Nord: Mikael Nylander tel. 070-525 16 04

För kommentarer:
Birgitta Johansson
Arbetsförmedlingen Kultur, chef
Tfn: 010-486 13 72

Presskontakt:
Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53

Ytterligare information:
Annika Pegelow
Arbetsförmedlingen Kultur
Tfn: 010-486 84 43