Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden inom Arbetsförmedlingen Kultur Media december 2009: Arbetsförmedlingen Kultur byter namn till Kultur Media

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 10:00 CET

Det är fortsatt kärvt på arbetsmarknaden för kulturarbetare och inom media. Från och med den 1 januari 2010 ändras Arbetsförmedlingen Kulturs namn till Arbetsförmedlingen Kultur Media. Detta för att tydligare markera att även mediabranschen är en del av kulturområdet.

– Vi gör det här namnbytet för att det är viktigt att vi redan i namnet speglar vilka branscher vår förmedling arbetar med. Det är inte alltid alldeles självklart hos gemene man att även media innefattas i begreppet kultur, säger Birgitta Johansson chef Arbetsförmedlingen Kultur Media.

– Det är också viktigt att vårt namn ligger rätt i tiden med tanke på de förändringar som sker inom alla yrken på grund av den tekniska utvecklingen, för vår del främst inom data. Den här nya tekniken innebär att innehållet i yrkena förändras, en del försvinner och nya uppstår. Många gånger med ett stort inslag av “crossover” mellan olika yrken och detta sker framförallt inom mediaområdet, avslutar Birgitta Johansson.

 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i december 2009 Arbetsförmedlingen Kultur Media 

  • Antalet nyanmälda platser var under december månad 103, jämfört med 135 motsvarande månad 2008. En minskning med 23,7 procent.
  • 527 personer har fått arbete under december månad, jämfört med 522 under december 2008. En minskning med 1 procent.
  • Totalt var under december 2 626 personer arbetslösa av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur Media, jämfört med 2 040 i december 2008. En ökning med 28,7 procent.  Av dessa var 727 personer långtidsarbetslösa, jämfört med 461 personer motsvarande månad 2008. En ökning med 57,7 procent.
  • Av det totala antalet inskrivna under december, 9 948, hade 5 251 arbete utan stöd. En minskning med 0,5 procent jämför med december 2008.
  • Antalet inskrivna som hade arbete med hjälp av Nystartsjobb var under december 249 personer jämfört med 159 personer i december 2008. En ökning med 56,6 procent.
  • Under december befann sig totalt 1 236 personer i program med aktivitetsstöd, jämfört med 695 personer motsvarande månad 2008. En ökning med 77,8 procent.  De program som står för den största ökningen jämfört med december 2008 är Arbetspraktik och Start av egen näringsverksamhet.
  • Det största antalet personer finns inom Jobb- och Utvecklingsgarantin, i december månad 683 st. Motsvarande månad 2008 var det 626 personer, en ökning med 9,1 procent.
  • Under december hade 235 personer stöd till Start av näringsverksamhet. En ökning med 212 personer jämfört med motsvarande månad 2008. I gruppen journalister utgör ökningen 58 personer jämfört med december 2008.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst
I december hade Bildbanken 6804  besök.
Just nu är fler än 2 800 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över 26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Kultur & nöjesbanken
I december 2009 hade Kultur & nöjesbanken 10 443 besök.
I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.
Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter: Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare.                                             Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Gert Åhlund tel. 010-486 01 10 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529

För kommentarer:
Birgitta Johansson
Chef, Arbetsförmedlingen
Kultur Media Tfn: 010-486 13 72

Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari
Informatör
Tfn: 010-486 97 20

Ytterligare information:
Benny Gustavsson
Verksamhetssamordnare
Tfn: 010-486 36 04