Svenskt Näringsliv

Arbetsmarknadens parter genomför för första gången ett europeiskt avtal på nationell nivå

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 11:26 CEST

För första gången tar arbetsmarknadens parter på europanivå tillsammans med sina nationella medlemsorganisationer ansvar för att ett europeiskt avtal genomförs i respektive land.

Svenskt Näringsliv, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Arbetsgivarverket, LO,TCO och SACO har enats om gemensamma riktlinjer för genomförandet av den europeiska överenskommelsen om distansarbete (telework) som träffades för knappt ett år sedan.

Organisationerna framhåller att detta är en positiv utveckling av den europeiska sociala dialogen som överensstämmer med synsättet på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare har europeiska avtal alltid omvandlats till EU-direktiv med åtföljande lagstiftning.

Det är en gemensam uppfattning att det europeiska ramavtalet bör tjäna som vägledning då avtal träffas om distansarbete på den svenska arbetsmarknaden. Vederbörlig hänsyn bör dock tas till de skilda förutsättningar som finns i olika branscher, sektorer, företag och myndigheter, liksom hos enskilda arbetstagare.

I de nu antagna riktlinjerna hänvisar organisationerna till de principer som anges i det europeiska ramavtalet inom olika områden såsom anställningsvillkor, dataskydd, hälsa och säkerhet, arbetsorganisation mm.

Organisationerna kommer att lämna en gemensam rapport till de europeiska avtalsparterna senast den 31 december 2005 om genomförandet i Sverige.

För mer information kontakta:
Kent Brorsson, Svenskt Näringsliv, tfn 070-575 04 34
Göran Söderlöf, Svenska Kommunförbundet, tfn 08-452 76 18 / 070-319 76 18
Gunnar Bergström, Landstingsförbundet, tfn 08-452 74 51 / 070-692 44 73
Christer Hedvall, Arbetsgivarverket, tfn 08-700 13 83
Erland Olausson, LO, 08-796 26 17 / 070-581 30 65
Ingemar Hamskär, TCO, 08-782 92 11 / 070-574 92 11
Marie-Louise Strömgren, SACO, 070-768 33 19