Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsåret 2009 : Snabb försämring – men nu syns ljus i tunneln

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 10:00 CET

Det kraftiga fallet i världsekonomin och i den svenska ekonomin upphörde under första hälften av 2009, vilket var en följd av kraftfulla stimulanspaket. Under andra halvåret blev tecknen på att ekonomin vänt upp allt tydligare och det satte spår på arbetsmarknaden. Den stora varselvågen som svepte över landet under slutet av 2008 och början av 2009 avtog under hösten. Nedgången av lediga platser upphörde och ökningen av arbetslösheten bromsade in tydligt. Arbetslösheten nådde en mycket hög nivå år 2009. Andelen registrerade arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd uppgick till 7,5 procent av arbetskraften, motsvarande 358 000 personer. Det var en ökning med 136 000 personer jämfört med 2008.    

- Det var en svår start på år 2009 då många företag fortfarande varslade om uppsägningar. Men redan under hösten såg vi positiva tecken på att nedgången av sysselsättningen bromsade in tydligt. Varselvågen ebbade ut och arbetslösheten ökade inte längre i samma takt. Likaså upphörde nedgången av antalet lediga platser. Även om det inte var så stora förändringar var tendensen tydlig och den pekar mot en viss förbättring av arbetsmarknaden senare i år, säger Clas Olsson, chef för Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden 2009 i korthet:

  • Totalt anmäldes 409 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 200 000 färre än under 2008 och hälften så många som 2007. 
  • Under 2009 fick 490 000 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete.  
  • År 2009 var, i genomsnitt per månad, 105 000 färre personer mellan 16-64 år sysselsatta jämfört med år 2008.
  • Det totala antalet varsel om uppsägning under 2009 uppgick till 115 000 personer, jämfört med 96 000 under 2008.
  • I genomsnitt per månad var 358 000 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i något program med aktivitetsstöd. Det är 136 000 fler än 2008.
  • Under 2009 var i genomsnitt per månad 84 000 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa eller deltog i något program med aktivitetsstöd jämfört med 43 000 år 2008.
  • Starkast var arbetsmarknaden i Stockholms och Uppsala län.

Läs rapporten och se diagram: http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=88481

För kommentarer:
Clas Olsson
Chef, Analysavdelningen
Tfn: 010-487 28 51
Presskontakt: 
Christina Mångård 
Pressekreterare                        
Tfn: 010-486 70 53                     
Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010-487 04 96