Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i februari 2006: Den öppna arbetslösheten fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:16 CET

Omkring 7 000 personer färre var öppet arbetslösa i februari jämfört med förra året. Fler deltog i program även om de nya programmen ännu inte är så omfattande. Antalet lediga platser fortsätter att öka.

− Februari månads statistik visar att arbetsmarknaden stärks gradvis, säger AMS-chefen Bo Bylund. Framför allt ökar efterfrågan på arbetskraft, även till mer varaktiga anställningar. Trenden med minskad öppen arbetslöshet fortsätter. Det är också positivt att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har gått ner från 3 500 i februari 2005 till 2 500 personer samma månad i år.

− Även om arbetsmarknaden nu vänder uppåt behövs omfattande insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det är hård konkurrens om de nya jobben. Därför ökar vi successivt de arbetsmarknadspolitiska programmen, framför allt de som innebär anställning. Plusjobb och utbildningsvikariat ökar nu volymmässigt undan för undan.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av februari 2006:

· Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att stiga. Antalet lediga platser, som anmäldes till landets arbetsförmedlingar, uppgick under februari till 62 000, en uppgång med 12 000 jämfört med samma månad förra året.

· Liksom under flera månader tidigare har antalet lediga platser ökat mycket inom uppdrags- och byggnadsverksamheterna. Dessutom märks en tydlig ökning av efterfrågan inom verkstadsindustrin. Uppgången gäller i första hand tillsvidareanställningar och längre tillfälliga anställningar, medan antalet ferieplatser inte förändrats nämnvärt sedan februari 2005.

· Antalet varsel om uppsägning uppgick under februari till 3 700, en nedgång med 1 100 på ett år. Särskilt har varslen inom transportverksamhet, offentliga tjänster och uppdragsverksamhet minskat.

· Långtidsarbetslösheten, personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst sex månader eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar, ökade med 8 000 personer på ett år och uppgick i slutet av februari till 60 000 personer. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar, i åldern 18-24 år, har gått ner från 3 500 i februari fjol till 2 500 personer i år.

· Under februari har 50 000 av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna övergått till någon form av arbete. Det är drygt 1 000 fler än för ett år sedan. Av dessa kom 30 000 från arbetslöshet eller program.

· 5,2 procent av arbetskraften[1], eller 233 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av februari månad. Det innebär en minskning med drygt 7 000 personer jämfört med februari 2005.

· 3,1 procent av arbetskraften, eller 140 000 personer, deltog i arbetsmarknadsprogrammen. Det betyder en ökning med drygt 8 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

· Obalanstalet uppgick till 8,3 procent. Det motsvarar 373 000 personer. Det har ökat för kvinnorna med drygt 3 000 det senaste året medan männens nivå har gått ner med drygt 2 000. Fortfarande är fler män än kvinnor arbetslösa eller programdeltagare – i februari 206 000 män och 167 000 kvinnor. Obalanstalet för ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 67 000 personer, 1 000 fler än för ett år sedan.

· Antalet långtidsinskrivna, personer med minst två år i arbetslöshet och/eller program, ökar något. I februari fanns 41 000 långtidsinskrivna, vilket är 3 000 fler än för ett år sedan. Antalet deltagare i Aktivitetsgarantin, som vänder sig till arbetssökande med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen, har stigit med 2 000 till 46 000 på ett år.

· Obalanstalet är fortfarande högst i Norrbottens län med 13,6 procent av arbetskraften i arbetslöshet eller program i slutet av februari. Stockholms län har lägst nivå med 5,5 procent. Därnäst följer Jönköpings län som också svarade för den lägsta arbetslösheten, 3,7 procent.

För kommentarer: Presskontakt:
Lars Sjöström, stf gd Malin Engstedt
070-575 96 36 08-586 063 10

Hans Tydén

070-622 60 64

[1] I tabellen över arbetslöshet och program, fördelat på länen och riket, skiljer sig riksvärdena något från dessa tal. Detta beror på att länssiffrorna i den tabellen (och av konsistensskäl även rikssiffrorna), för att minska den statistiska osäkerheten, numera är relaterade till arbetskraftstalen under senaste statistikförda helår, dvs. just nu värdena för 2004 (och 2003 för jämförelserna bakåt), medan rikssiffrorna i pressmeddelandet är baserade på arbetskraftstalen för januari 2006 (respektive 2005). Däremot är meddelandets länssiffror baserade på arbetskraftstalen för senaste statistikförda helår.