Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i oktober 2010 Arbetslösheten sjunker – men fler i program

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:34 CET

Arbetsmarknaden fortsatte att förstärkas även under oktober. Antalet lediga platser ökade och fler fick arbete. 43 000 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen. Det är 13 000 fler än under samma period för ett år sedan. Registrerade arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 399 000, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften.

– Vi ser förbättringar på arbetsmarknaden även om arbetslösheten minskar långsamt. Det blir fler lediga platser och fler får jobb. Antal personer som har nystartsjobb har nästan fördubblats jämfört med för ett år sedan. Men antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar fortsätter dock att öka. Det betyder att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden för vissa grupper. Därför är det viktigt med de arbetsmarknadspolitiska satsningarna, säger Lena Liljebäck, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör.

Fler får jobb och fler nyanmälda platser

Under oktober fick 49 000 personer någon form av arbete. Det är 8 000 fler än under samma period förra året. Antalet personer med nystartsjobb är nu 40 000, en ökning med 18 000 jämfört med oktober 2009. Antalet platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen var 43 000. Det är 13 000 fler än för ett år sedan.

Färre nyinskrivna arbetslösa

Antalet nyinskrivna arbetslösa minskade med 4 000. I oktober var det 28 000 personer. Sammanlagt var 399 000 personer arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften. 216 000 var anmälda som arbetslösa, 4,5 procent av arbetskraften. I program med aktivitetsstöd deltog 183 000 personer, 3,8 procent av arbetskraften.

Fler får hjälp av jobbcoacher
Det är många arbetssökande som får hjälp av jobbcoacher. I oktober anlitade 40 845 personer Arbetsförmedlingens interna eller externa jobbcoacher. En månad efter avslutad coachning har 29 procent av de arbetssökande som i september anlitat extern eller intern jobbcoach fått någon form av anställning.

Kort om oktober
Inom parentes anges motsvarande siffror för 2009
8,3 procent av arbetskraften var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,3) 1)
42 958 personer fick arbete (30 407)
44 625 nya lediga platser anmäldes (31 100)
4 811 personer varslades om uppsägning (5 704)
28 343 personer anmälde sig som arbetslösa (32 334)
215 886 personer var arbetslösa vid månadens slut (251 305)
183 170 personer deltog i program med aktivitetsstöd (142 020)
1) 4,5 (5,3) procent av arbetskraften var arbetslösa och 3,8 (3,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Månadsstatistiken för november publiceras den 13 december kl. 10.00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen är den siffra som närmast svarar mot SCB:s siffra för arbetslösheten.

SCB relaterar dessutom antalet arbetslösa till arbetskraften när man anger arbetslösa i procent. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för arbetskraften på kommun- och länsnivå, relaterar Arbetsförmedlingen till motsvarande befolkning (16-64 år) i stället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.

För kommentarer: Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör, 010-486 63 87
För information: Hans Tydén, analytiker, 010-487 04 96
Presskontakt: Christina Mångård, pressekreterare, 010-486 70 53