Arbetsmarknadsverket AMV

Arbetsmarknadsläget i september 2005: Hög arbetslöshet trots fler lediga platser

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:10 CEST

Arbetsmarknaden fortsätter långsamt att förstärkas. Det märks främst i antalet lediga platser, som stadigt ökar. Dessutom har antalet varsel minskat markant. Under september fick 61 000 av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna ett arbete, närmare 2 000 fler än under samma månad förra året. Obalanstalet, det vill säga antalet personer i arbetslöshet eller program, ligger fortfarande högt med 7,7 procent, men har slutat att öka under de senaste månaderna. Andelen arbetslösa är 5,1 procent.

– Det senaste året har vi sett allt tydligare tecken på att arbetsmarknadsläget förbättras, säger AMS-chefen Bo Bylund. Hittills har det huvudsakligen synts i plats- och varselstatistiken. Trots det är arbetslöshetsnivån fortsatt hög. Därför är det av största vikt för arbetsförmedlingarna att stärka arbetsgivarkontakterna och uppmuntra till nyrekryteringar samt använda de arbetsmarknadspolitiska programmen fullt ut.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av september 2005.

Efterfrågan på arbetskraft ökar allt mer. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar var under september 33 000, vilket är närmare 8 000 fler jämfört med samma månad förra året. Uppgången omfattar flertalet branscher, och det är i stort sett bara verkstadsindustrin som inte söker arbetskraft. Särskilt påfallande är den ökade efterfrågan inom byggnads- och uppdragsverksamheterna.
Antalet varsel om uppsägning var under september 4 800, en nedgång med 1 900 på ett år. Bakom denna ligger bland annat en kraftig nedgång av varslen inom verkstadsindustrin, från 2 000 till 700 personer.

Under september fick 61 000 av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna någon form av arbete, vilket är närmare 2 000 fler än för motsvarande månad förra året. Av dessa kom 36 000 från arbetslöshet eller program, vilket innebär en ökning med 1 000 personer jämfört med förra året.

5,1 procent av arbetskraften, eller närmare 237 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av september månad. Det är en ökning med 13 000 personer jämfört med september 2004.
2,6 procent av arbetskraften, eller 121 000 personer, deltog i arbetsmarknadsprogrammen. Detta betyder en minskning med 1 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.
Obalanstalet uppgick till 7,7 procent, vilket motsvarar 358 000 personer. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 12 000 personer. Jämfört med föregående månad sjönk däremot obalanstalet med närmare 15 000 personer, vilket dock är normalt för säsongen. I en säsongsrensad och trendad serie har såväl arbetslösheten som obalanstalet i det närmaste slutat att stiga.

Arbetslösheten varierar från 3,7 procent i Jönköping till 7,1 procent i Gävleborg. Stockholms och Jönköpings län har fortfarande den bästa arbetsmarknaden med 5,5 respektive 5,7 procent av arbetskraften i arbetslöshet eller program i slutet av september. Obalanstalet var högst i Norrbottens län: 12,5 procent.

Den ökade arbetslösheten bland kvinnor bidrar mest till obalanstalets ökning på årsbasis. I september var 189 000 män och 169 000 kvinnor arbetslösa eller programdeltagare. Obalanstalet för ungdomar mellan 18 och 24 år ökade med drygt 4 000 personer, till 71 000 personer. Därmed har andelen ungdomar i obalanstalet ökat det senaste året.
Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) ökade med närmare 9 000 personer på ett år och uppgick i slutet av september till 59 000 personer. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18–24 år har ökat från 2 600 i september i fjol till 4 200 personer i år.

Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet och/eller program) ökar fortfarande något. I september uppgick antalet till 37 000, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan.


För kommentarer:
Bo Bylund, 070-581 8240

Presskontakt:
Lise-Lott Alsenius
08-5860 6006
070-219 27 67

Information:
Hans Tydén
08-5860 6064