Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 12:05 CEST

45 000 lediga platser
Det blir allt tydligare att uppgången på arbetsmarknaden fortsätter. Antalet personer som får arbete ökar och antalet nyanmälda lediga platser blir allt fler. I september anmäldes 45 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Det är 14 000 fler än samma period förra året. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 402 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften.

– Det är fortfarande kärvt på arbetsmarknaden och många är arbetslösa, men  vändningen uppåt är tydlig. Sysselsättningen har fortsatt att öka. Antalet lediga platser ökar och fler får jobb. Antalet nystartsjobb har nästan fördubblats jämfört med förra året. Att ha ett nystartsjobb eller en praktikplats är en bra väg in på arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Lena Liljebäck.


57 000 fick arbete

Under september har 57 000 personer fått någon form av arbete. Det är 9 000 fler än för ett år sedan. Antalet personer som har nystartsjobb ökar kraftigt och sysselsatte i september 39 000 personer. Det är 18 000 fler än för ett år sedan. Av dessa var 4 000 ungdomar under 25 år. En tredjedel var utrikes födda.


Färre nyinskrivna arbetslösa

Det var färre nyinskrivna arbetslösa i september, 35 000 personer. Sammanlagt var det 402 000 personer arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften. 224 000 var anmälda arbetslösa, 4,6 procent av arbetskraften. I program med aktivitetsstöd deltog 177 000 personer, 3,6 procent av arbetskraften.

 

Fler får hjälp av jobbcoacher

Det är nu många arbetssökande som får hjälp av jobbcoacher. I september månad anlitade 13 723 personer Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och 24 326 anlitade extern jobbcoach. En månad efter avslutad coachning har 31 procent av de arbetssökande som i augusti anlitat extern eller intern jobbcoach fått någon form av anställning.

 

 

Kort om september

Inom parentes anges motsvarande siffror för 2009
8,3 procent av arbetskraften var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,0) 1)

56 594 personer fick arbete (47 817)

44 625 nya lediga platser anmäldes (31 100)

4 607 personer varslades om uppsägning (7 634)

34 593 personer anmälde sig som arbetslösa (39 073)

224 407 personer var arbetslösa vid månadens slut (253 166)

177 286 personer deltog i program med aktivitetsstöd (132 300)

1) 4,6 (5,3) procent av arbetskraften var arbetslösa och 3,6 (2,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Månadsstatistiken för oktober publiceras den 11 november kl. 10.00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd vid+ Arbetsförmedlingen är den siffra som närmast svarar mot SCB:s siffra för arbetslösheten

SCB relaterar dessutom antalet arbetslösa till arbetskraften när man anger arbetslösa i procent. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för arbetskraften på kommun- och länsnivå, relaterar Arbetsförmedlingen till motsvarande befolkning (16-64 år) i stället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.