Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län, januari 2011 Fler nya jobb i januari än under någon månad 2010 i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:07 CET

Under januari 2011 kom 16 600 nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Jämfört med januari 2010 var det en ökning med totalt 5 900 platser och trots att det är tidigt på våren så är antalet platser redan fler än den bästa månaden förra året.

-Det är glädjande att det är så många nya jobb och då särskilt att de kommer inom så gott som alla branscher. För Stockholm innebär det en ökad möjlighet för bland annat ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, säger Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Stockholm.
Särskilt markant var ökningen i branscherna för transport och utbildning, jämfört med samma månad för ett år sedan. Finansiell verksamhet och företagstjänster är en stor bransch i Stockholm så antalsmässigt finns många lediga platser där.
Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av januari till 68 000 personer eller 5,1 procent av befolkningen 16-64 år. Motsvarande nivå för riket som helhet var 6,8 procent.

Antalet öppet arbetslösa i länet har minskat med 3 500 personer sedan slutet av januari förra året, till 43 900. Drygt 21 500 av dem var kvinnor och 22 400 män. Minskningen gäller dock inte alla grupper ännu. I slutet av januari var det fortfarande 1 000 fler utrikesfödda kvinnor som var inskrivna som arbetslösa, jämfört med motsvarande tid förra året. 24 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av januari 2011. Det är 3 900 fler än i slutet av januari 2010 och det finns ännu ingen tendens till vändning. Därför kommer Arbetsförmedlingen nu att prioritera de arbetssökande som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Skillnader i länet
Danderyd har den lägsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 2,0 procent av kommunens befolkning 16-64 år. Jämfört med samma månad förra året har andelen minskat med 0,4 procentenheter. Södertälje och Botkyrka är de enda kommuner som har högre andel än snittet för riket, 9,9 respektive 7,9 procent. Där går utvecklingen dessutom åt fel håll. Jämfört med januari 2010 ökade andelen med 0,4, respektive 0,5 procentenheter. Skillnaden mellan kommuner i länet som har högst respektive lägst andel inskrivna personer utan arbete fortsätter därmed växa.

Fakta
Från och med den 2 februari 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.
Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.