Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget inom kulturområdet augusti 2008 Antalet kulturarbetare med nystartsjobb har nästan fördubblats

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:00 CEST

Jämfört med augusti 2007 har antalet kulturarbetare med nystartsjobb nära nog fördubblats, till 134 stycken. Det är också färre kulturarbetare som är arbetslösa.

I augusti var 2 010 kulturarbetare registrerade som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen Kultur, en nedgång med 14,4 procent sedan 2007 (varav minskningen av långtidsarbetslösa är 20,8 procent).

Inflödet av jobb till Arbetsförmedlingen Kultur var högre under augusti i år jämfört med augusti 2007. I augusti nyanmäldes 226 jobb, även antalet kvarstående platser ökade, till 277 platser.

Det var 1 273 kulturarbetare som fick jobb i augusti, vilket är 14,5 procent färre än ifjol. Antalet kvarstående sökande vid Arbetsförmedlingen Kultur uppgick till 8 779 personer, en minskning med 11,8 procent jämfört med ifjol.

För andelen sökande i program med aktivitetsstöd kan noteras en ökning med 10,7 procent till 674 personer, här dominerar deltagandet i Jobb- och utvecklingsgarantin som ökat avsevärt.

Antalet sökande som har arbete utan stöd uppgick till 5 227, en minskning med 11,8 procent. Bland dem kan nämnas att antalet deltidsarbetslösa minskat till 815 personer. Även den största gruppen - antalet personer med tillfällig timanställning - har minskat till 2 042, däremot har de ombytessökande ökat till 1 579 personer.

Antalet sökande som har arbete med stöd har sjunkit till 428 personer.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst


I augusti hade Bildbanken besök av 3 393 arbetsgivare och 4 636 sökande.


Just nu är nära 3 000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över 25 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referensbank.

Kultur & nöjesbanken

I augusti hade Kultur & nöjesbanken besök av 2 783 arbetsgivare och 11 695 sökande.

I Kultur & nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Se bankerna och månadsstatistiken på
www.arbetsformedlingen.se/kultur.

Arbetsförmedlingen Kultur
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.
Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer

Arbetsförmedlingen Kultur Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Syd: Christina Gutiérrez-Malmbom tel. 010-486 36 92
Arbetsförmedlingen Kultur Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Nord: Mikael Nylander tel. 010-48678 91