Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget inom kulturområdet mars 2009: Arbetslösheten slår hårt inom kultursektorn

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:00 CEST

Arbetslösheten stiger nu kraftigt inom kulturområdet. Antalet arbetslösa kulturarbetare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur har ökat med 24, 6 procent jämfört med samma tidpunkt 2008. Siffrorna visar på den största ökningen av arbetslösheten inom kultursektorn under det senaste året.

- Vi ser nu tydligt att konjunkturnedgången slår hårt även inom kulturområdet, säger Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur. Åtstramningar som sker inom olika branscher påverkar även kultursektorn negativt.

- Trots detta är det fler arbetssökande som fick arbete under mars månad 2009 jämfört med samma månad ifjol. En bidragande faktor kan vara de 745 arbetsgivarbesök som Arbetsförmedlingen Kultur gjorde under ferbruari och mars 2009 (förutom alla kontakter via mejl och telefon).

- Detta indikerar att Arbetsförmedlingen Kultur fullgör sitt uppdrag och är en stark aktör som förmedlare av arbete inom kulturområdet.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av mars 2009

Antalet arbetslösa kulturarbetare har i mars ökat till 2059 personer, en ökning om 24,6 procent jämfört med samma månad 2008. Den största gruppen arbetslösa finns i åldrarna 30 - 39 år. Av den totala summan arbetslösa är 1 092 kvinnor och 967 män. De långtidsarbetslösa uppgick till 503 personer, vilket är en ökning med 11,5 procent sedan ifjol.

I mars fick 742 kulturarbetare arbete genom Arbetsförmedlingen Kultur, jämfört med 701 som fick arbete under samma period 2008. De kvarstående sökande totalt uppgick till 9039 personer, en ökning från mars ifjol med 2 procent.

De sökande i program med aktivitetsstöd uppgick under mars månad till 784 personer, vilket är 5,7 procent fler än ifjol. De flesta av dessa deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin, totalt 631 personer. Detta är en kraftig ökning jämfört med samma månad ifjol då 393 personer var inskrivna i detta program, ökningen uppgår till 60,6 procent.

Sökande med arbete utan stöd uppgår till 5411 personer vilket är en minskning om 1,2 procent. Av dessa har de deltidsarbetslösa har minskat till 796 personer, en minskning om 19,2 procent. Den största gruppen - antalet personer med tillfällig timanställning - har minskat med 12,9 procent sedan ifjol från 2363 till 2057. Antalet ombytessökande har ökat med 31 procent till 1852 personer.

En fortsatt kraftig minskning, nu med 52,1 procent sedan ifjol, kan noteras för sökande som har arbete med stöd, vilka uppgår till 265 personer jämfört med 553 vid samma tid 2008. Antalet kulturarbetare med nystartsjobb har ökat från 115 till 193 personer jämfört med förra året, en ökning med 67,8 procent.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst

I mars hade Bildbanken besök av 3 301 arbetsgivare och 4 926 sökande.

Just nu är nära 3 000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över 25 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingen Kulturs Bildbank och anger den som sin referensbank.

Kultur & nöjesbanken

I mars hade Kultur & nöjesbanken besök av 2 632 arbetsgivare och 15 196 sökande.

Antalet besökare till banken ökar. I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Arbetsförmedlingen Kultur
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.
Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.
Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Syd: Christina Gutiérrez-Malmbom tel. 010-486 36 92
Arbetsförmedlingen Kultur Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Nord: Mikael Nylander tel. 010-486 78 91

Se våra kulturbanker och månadsstatistiken på www.arbetsformedlingen.se/kultur.

För kommentarer:
Birgitta Johansson
Arbetsförmedlingen Kultur, chef
Tfn: 010-486 13 72

Presskontakt:
Agneta Lindblad
Informationsansvarig
Tfn: 010-486 64 20


Information:
Benny Gustavsson
Verksamhetssamordnare
Tfn: 010-486 36 04