Samhall

Arbetsmarknadsministern välkomnar förslag till ökade möjligheter för personer med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:47 CET

Under måndagen presenterade en idégrupp på uppdrag av Samhall ett antal förslag till hur möjligheterna för personer med funktionshinder ska öka på den svenska arbetsmarknaden. Bland idéerna återfinns förslag på införande av så kallade ”one stop shops” för att förenkla myndighetskontakterna för personer med funktionshinder och inrättande av ett särskilt arbetsgivarforum för att utbyta kunskap och erfarenheter om funktionshinder.

Idégruppens arbete har letts av f.d. statsråd Annika Åhnberg och förslagen kommenterades av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin vid ett särskilt seminarium under måndagen.

– Rapporten är ett viktigt bidrag till debatten att minska utanförskapet bland personer med funktionshinder. Det är viktigt att alla som kan och vill får chansen att vara med och bidra i samhället, säger Sven-Otto Littorin, arbetsmarknadsminister.

Bland idégruppens förslag återfinns bland annat inrättandet av så kallade ”one stop shops” för att minska antalet myndighetskontakter för personer med funktionshinder, en modell som testats med framgång i bland annat Storbritannien. Arbetsgivare inom privat och offentlig sektor föreslås också ta initiativ till ett särskilt arbetsgivarforum för att utbyta kunskap och erfarenheter om funktionshinder. Idégruppen uppmanade även handikapprörelsen att inta en mer aktiv position i samhällsdebatten för att öka engagemanget bland arbetsgivare och politiker.

– Utanförskapet bland personer med funktionshinder växer och alla krafter som verkar för att öka möjligheterna för dessa människor att ta plats på arbetsmarknaden är välkomna. Idégruppens arbete är ett betydelsefullt steg i riktning mot en arbetsmarknad som tar vara på de många resurser som idag inte utnyttjas fullt ut. Det är nu viktigt att arbetsmarknadens parter, politikerna och vi på Samhall tar till oss av förslagen och ser till att de omsätts i praktisk handling, säger Birgitta Böhlin, VD Samhall.

Idégruppens förslag i sin helhet finns att ta del av på Samhalls hemsida: http://www.samhall.se/upload/Idelistan.pdf
Läs mer om idégruppen på: http://www.samhall.se/templates/page____855.aspx


För ytterligare information kontakta:
Anna-Karin Hedlund, Kommunikationsdirektör för Samhall AB Tel: 070-287 85 20
Samhalls presstjänst: 0702-19 47 62


Samhalls uppdrag innebär att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder. Med cirka 22 000 medarbetare på cirka 250 orter är Samhall ett av landets största företag. Drygt 50 procent av Samhalls medarbetare arbetar inom tjänstesektorn. Samtidigt är Samhall en stor underleverantör inom industriområdet, bland annat vad gäller mekanik, möbler och elektronik. Under 2005 fick cirka 1100 anställda med funktionshinder ett nytt jobb utanför Samhall. Samhall omsätter årligen omkring 8 miljarder.