Socialdemokraterna

Arbetsmarknadspolitiken i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 12:57 CET

En utbyggd välfärd som stimulerar till arbete är bra för den ekonomiska utvecklingen. Trygga människor vågar och driver på utvecklingen. Det är när fler startar egen firma, reser, köper nya vitvaror, går på kurs, byter bostad, flyttar eller bildar familj som nya produkter och tjänster – och därmed jobb – skapas. Om detta handlade söndagskvällens debatt om full sysselsättning på den socialdemokratiska partikongressen då avsnittet ”Trygghet på väg från gamla jobb” till nya avhandlades.

En av de stora frågorna i debatten berörde det lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken ska utformas utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov och ambitionen ska vara att stärka det reella lokala inflytandet över politiken. En annan viktig fråga handlade om lokal samverkan mellan arbetsförmedling, fack och arbetsgivare. Även på området ungdomsarbetslöshet förstärktes skrivningarna med fokus på bekämpningen av arbetslösheten hos unga.

- Det finns ett mycket stort lokalt engagemang för arbetsmarknadspolitiken. Kongressen visade tydligt behovet av att stärka arbetsmarknadsinsatserna efter lokala förutsättningar och behov. Det handlar om både inflytande över olika insatser och om mera flexibel regeltillämpning, säger partistyrelsens föredragande arbetslivsminister Hans Karlsson.

På området integration skärptes skrivningarna i syfte att förstärka etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59