Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsprognosen för 2006 ligger fast

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 16:21 CET

Att samma lediga jobb ibland registreras flera gånger hos Arbetsförmedlingen, och därmed räknas dubbelt i statistiken över nyanmälda lediga platser, har inte på något allvarligt sätt påverkat möjligheterna att bedöma arbetsmarknadens utveckling.Arbetsförmedlingen har små möjligheter att kontrollera om en arbetsgivare anmäler fler lediga jobb än han/hon faktiskt har eller om annonsen upprepas för att ytterligare synas eller för att man inte får tag i medarbetare. Ett antal ”dubbletter” har därför alltid förekommit. Det finns anledning att tro att omfattningen ökade 2001 då det blev möjligt för arbetsgivare att själva registrera lediga platser via tjänsten ”Annonsera direkt” på ams.se.─ Vi har fått signaler från medarbetare att omannonseringarna kan ha ökat under 2005, säger AMS-chefen Bo Bylund. Därför har vi redan inlett ett arbete för att kontrollera om det stämmer och hur stor ökningen i sådana fall är. Så snart vi är klara kommer vi att offentliggöra våra slutsatser. Vi får dock inte försvåra för arbetsgivare som vill anmäla lediga platser.─ Vi bedömer dock att förekomsten av dubbletter inte påverkar våra möjligheter att göra prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Andra indikatorer, som mäter efterfrågan på arbetskraft, visar också på en uppgång, säger Bo Bylund. Frågan om eventuella dubbletter påverkar inte kvaliteten i den arbetsmarknadsprognos som AMS lämnade för 2006. Vi har i det förflutna hållit god kvalitet i våra prognoser.För kommentarer:
Bo Bylund
070-5818240

Presskontakt:
Malin Engstedt
0709-14 69 69

Lars Sjöström
070-5759636