Tieto Sweden AB

Arbetsmarknadsstyrelsen tecknar ramavtal med TietoEnator

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 20:00 CEST

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har tecknat ett ramavtal med TietoEnator. Avtalet omfattar införande av projektmodellen PPS (Praktisk ProjektStyrning) inom hela Arbetsmarknadsverket.

Ramavtalet är tecknat för ett år med option på förlängning ytterligare två år.

Avtalet gäller alla myndigheter inom Arbetsmarknadsverket, främst länsarbetsnämnderna. TietoEnator har sedan tidigare ramavtal med AMS om att införa PPS som projektmetod inom AMS.

- Ramavtalet stärker ytterligare TietoEnators position på den statliga marknaden där vi redan har tecknat ramavtal med över 20 myndigheter, säger Jouko Kangas, VD för TietoEnator Public & Healthcare AB. Det nya avtalet är en värdefull komplettering till våra tidigare ramavtal med AMS som omfattar konsulttjänster samt PPS för AMS.

- PPS har använts länge i många stora organisationer för att få ordning och reda på projekt, säger Börje Törnblom, produktansvarig för PPS-metoden inom TietoEnator. Det är glädjande att vi nu också kan få hela Arbetsmarknadsverket som kund.


För ytterligare information kontakta:
Per-Erik Lundh, marknadschef TietoEnator Public & Healthcare AB
08-749 83 03, 070-649 83 03, per-erik.lundh@tietoenator.com

Elisabeth Erholt, säljansvarig TietoEnator PPS
08-703 63 43, 0708-75 91 34, elisabeth.erholt@tietoenator.com


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com