KFG Sverige AB

Arbetsmarknadsutskottet möter KFG i Sandviken

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 08:40 CEST

Den 10 september får Sandviken besök av en delegation från arbetsmarknadsutskottet. Värd för lunchmötet är tjänsteföretaget KFG Sverige AB, vars privata jobbförmedlingar drar till sig nyfikna blickar från högsta ort.

- Nu sjösätter vi det som våra folkvalda har skapat förutsättningar för, säger Bosse Carlsson, vd på KFG. Det är jätteroligt att man då visar intresse för vår verksamhet.

En tiohövdad delegation från arbetsmarknadsutskottet, med Hillevi Engström (m) i spetsen, kommer att träffa KFGs ledning under ett informellt lunchmöte, onsdagen den 10 september. Sandvikenföretaget KFG Sverige AB skapar nu, runt om i landet, Sveriges största privata jobbförmedling.

Delar av verksamheten bedrivs på uppdrag av statliga Arbetsförmedlingen, som vid upphandlingarna kring Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar gav KFG det enskilt största förtroendet. I hela 27 av 30 områden kammade företaget hem uppdraget för den äldre målgruppen och i 14 områden för ungdomarna.

De privata jobbförmedlingarna, under namnet KFG JOBBSTATION, har växt upp som svampar ur jorden på ett trettiotal orter under våren och sommaren.

På JOBBSTATIONerna ser man sig som en innovativ jobbförmedling, men också som en ny slags aktör inom rekrytering. Man tar fasta på att tillsätta synliga och dolda vakanser och så kallade jobbagenter ägnar sig helt åt uppsökande verksamhet för att hitta behoven på arbetsmarknaden.

- När en organisation har ett otillfredsställt behov av kompetens betyder det alltid en bromskloss för samhället. Vi ska vara ett smörjmedel som löser problemet för både arbetsgivaren och kandidaten, förklarar Jan Fagerström på KFG.

KFG Sverige AB är ett komplett tjänsteföretag inom personalfrågor, rekrytering, arbetslivsinriktad rehabilitering, bedömningar, analyser samt individ- och organisationsutveckling. En stor del av vår tjänsteflora inom arbetsmarknad ryms inom det rikstäckande konceptet JOBBSTATION.

KFG JOBBSTATION är Sveriges största privata jobbförmedling och en mötesplats för arbetsgivare och personer som söker jobb. Vi erbjuder attraktiva lösningar inom bl a jobbförmedling, kompetensförsörjning och rekrytering. Våra offentliga åtaganden stödjer samhället i att nå de arbetsmarknads-, socialförsäkrings- och finanspolitiska målen.

Plats: KFGs lokaler på Sandbacka Park, Sandviken

Tid: 10/9 kl 11.30