AFA Försäkring

Arbetsmiljö på sjukvårdsrådgivningar studeras

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 10:05 CET

Patienter har avlidit eller skadats allvarligt efter att telefonsjuksköterskor har felbedömt deras symtom och behov av vård. När patienter kommer till skada på grund av anställdas misstag, är detta något som också kan påverka de anställdas hälsa. För att få underlag för åtgärder får Inger Holmström vid Uppsala universitet 1 775 351 kronor från AFA Försäkring för en studie av arbetsmiljön inom den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Antalet anmälda patientskador ökar i Sverige. I sin studie vill Inger Holmström identifiera vad det är i telefonsjuksköterskornas arbetsmiljö som har lett till ett 40-tal Lex Maria-anmälningar sedan 2003 om patienter som kommit till skada. Hon ska även undersöka vilka åtgärder arbetsgivarna har gjort i samband med händelsen. 

Samtliga rådgivningssamtal spelas in. En viktig del i forskningen blir att jämföra hur kommunikationen ser ut i de 40 Lex Maria-anmälda samtalen med hur det ser ut i vanliga samtal. Hon kommer också att intervjua telefonsjuksköterskor, som själva blivit anmälda, och ett tjugotal verksamhetschefer.  

Resultaten kommer att analyseras med sikte på att hitta mönster och risksituationer i såväl samtalen som arbetsmiljön. Studien kan ligga till grund för utbildning för att förbättra hur sjukvårdsrådgivare per telefon kommunicerar med patienterna, införa arbetsrutiner som minskar riskerna för patienterna, och utveckla system för att följa upp vad som händer.

Detta är ett av 14 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Inger Holmström, professor, Örebro Universitet, Inst för hälsovetenskap och medicin. Tel.nr: 019-303 637. E-post: inger.holmstrom@oru.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se