LO

Arbetsmiljöarbetet måste utvecklas inte avvecklas

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:05 CET

-Den sammanlagda effekten av statens, facken och arbetsgivarnas arbete har under en följd av år lett till att arbetsmiljön förbättrats på en rad områden. LO kan inte acceptera att den utvecklingen bryts. Vi måste istället fortsätta att utveckla arbetsmiljöarbetet och inte avveckla som högerregeringen nu föreslår, säger Ulla
Lindqvist, LOs andre vice ordförande.

Den nya regeringen genomför nu ett systemskifte som försvårar arbetet med att förbättra arbetsmiljön och skydda de anställdas liv och hälsa. Det sker dessutom på ett område som LOs medlemmar prioriterar högt. Arbetare är värre drabbade av dålig arbetsmiljö än tjänstemän och kvinnorna värre drabbade än männen.

Regeringens budget innehåller flera beslut som slår hårt mot det arbete som bedrivs för att
förhindra arbetsskador och arbetsolyckor.

· Arbetslivsinstitutet läggs ner. Det betyder att regeringen stryker ett streck över viktig forskning, utbildning och kunskapsspridning som är internationellt välrenommerad.
· Arbetsmiljöverket blir av med 157 miljoner kronor på tre år. Det riskerar att slå hårt mot Arbetsmiljöverkets viktiga arbete där inspektörerna ställer nödvändiga krav på arbetsgivarna att ta itu med riskerna för liv och hälsa.
· De ekonomiska resurserna för utbildning av skyddsombud ska slopas. Det får allvarliga konsekvenser för den kvalificerade tvärfackliga utbildningen av skyddsombuden.

Regeringen driver ett cyniskt spel där uteblivna inspektioner från Arbetsmiljöverket och ödelagd forskning kommer att leda till sämre arbetsmiljö med fler olyckor, mer ensamarbete,
fler belastningsskador, sämre möjligheter till arbetsanpassning och rehabilitering och sämre
arbetsorganisation. Detta märks kanske inte direkt men om några år kommer vi se resultatet
av högerns systemskifte inom arbetsmiljöområdet.

Beslutet att lägga ner Arbetslivsinstitutet innebär dråpslag mot den unika forskning och utveckling som det finns en samlad kompetens för i institutet. Det är också ett internationellt uppmärksammat arbete som pågår där. LO anser att institutet måste finnas kvar och kommer att kräva att regeringen presenterar en plan för hur forskning och utbildning om arbetsmiljö och arbetslivets villkor ska bedrivas i fortsättningen. Det handlar framförallt om vilka resurser staten är beredd att skjuta till och hur arbetsmarknadens parter ska involveras i arbetet.

Även beslutet att skära i budgeten för Arbetsmiljöverket är skandalöst. Arbetsmiljöverket har satsat på att förstärka arbetsplatsarbetet genom att rekrytera och utbilda nya inspektörer för att
komma till rätta med de allvarliga problemen som finns på många arbetsplatser.

De 15 miljoner kronor som LO har tilldelats av ALI från Partsmedlen för funktionsutbildning avskaffas av regeringen. För dessa medel har LO årligen utbildat ca 1 250 deltagare i kvalificerad arbetsmiljöutbildning. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och bekosta utbildningen.

- Förslagen på nedmontering av arbetsmiljöarbetet som högerregeringen föreslår är oacceptabelt. Vi ger oss inte förrän vi har arbetsmiljöer som ger alla möjlighet att avsluta ett helt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa, säger Ulla Lindqvist.


Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08