Högskolan Dalarna

Arbetsmiljöforskare från Holland, Finland och Sverige samlas i Falun 7 - 9 februari

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 12:14 CET

Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna med professorn i arbetsvetenskap, Gunnar Rosén, i spetsen står som värd för en konferens med forskare från Finlands Arbetsmiljöinstitut och arbetsmiljöforskare från Holland den 7 - 9 februari. Konferensen hålls i Rankhyttan utanför Falun.

Syftet med konferensen är att diskutera samarbete kring forskning på temat Attraktivt arbete. En av frågorna som kommer upp handlar om stöd till små och medelstora företag när det gäller deras möjligheter att efterleva EUs skärpta kemikalielagstiftning.

- Vi håller på att utveckla ett särskilt verktyg för att underlätta för de mindre företagen, en s k "Stoffenmanager". Det behövs för att de ska kunna leva upp till EU-lagstiftningens krav, säger professor Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna.

Forskarna kommer också att diskutera en gemensam EU-ansökan om pengar till ett projekt som syftar till att utarbeta ett gemensamt utbildningsmaterial i arbetsmiljöfrågor.

För ev frågor och kommentarer kontakta gärna professor Gunnar Rosén, mobil 070-656 70 30, eller professor Ing-Marie Andersson, mobil 070-656 70 20.