Sveriges Byggindustrier

Arbetsmiljön är inte till salu

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:51 CEST

Med anledning av den allt mer upptrappade elektrikerkonflikten gör Sveriges Byggindustrier tillsammans med övriga arbetsgivarförbund inom byggsektorn en förhandlingsframställan till Byggnads, Elektrikerförbundet, SEKO och Målarna avseende eventuella behov av att ändra eller komplettera arbetsmiljöavtalen.

– Vi vill få till stånd överenskommelser med våra motparter som innehåller gemensamma grundförutsättningar och som bygger på samverkan och gemensamt ansvarstagande, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier.


Elektrikerkonflikten befinner sig just nu i ett mycket låst läge. Sedan SEF har inlett strejk vid ett stort antal byggarbetsplatser och dessutom lämnat omfattande varsel om arbetsnedläggelse drabbas EIO:s och BI:s medlemsföretag av stora problem. Än värre blir det om de varslade åtgärderna verkställs. Genom stridsåtgärderna vill SEF tvinga sin motpart EIO att acceptera regleringar inom ett begränsat avtalsområde i en branschgemensam fråga av mycket stor principiell karaktär.

– Vi andra arbetsgivare inom byggsektorn accepterar detta inte, säger Bo Antoni. Vi vill delta i diskussionerna om hur våra arbetsmiljöavtal ska utformas, och inte bara åse när EIO tvingas acceptera SEF:s krav när det gäller arbetsmiljöfrågorna på byggarbetsplatser och som säkerligen kommer att hamna i våra framtida kollektivavtal, fortsätter Bo Antoni.

För att försöka lösa problemen begär Sveriges Byggindustrier idag tillsammans med de övriga arbetsgivarförbunden inom byggsektorn gemensamma förhandlingar med de berörda arbetstagarförbunden. Dessa kommer förhoppningsvis igång redan under morgondagen. Avsikten med förhandlingarna är att kunna komma överens om en text som kan införas i samtliga löpande kollektivavtal inom byggsektorn.

– Grundbulten är att vi vill värna om en god och säker arbetsmiljö och att vi vill vidta alla rimliga åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, säger Bo Antoni.

– Det händer att fackliga organisationer vill köpslå om olika arbetsmiljörelaterade frågor genom att kräva ekonomisk kompensation. Men en god arbetsmiljö kan inte köpas bort för pengar, avslutar Bo Antoni.


För ytterligare information ring

Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36