Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet överlämnar skrift till Sven Otto Littorin

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:33 CET

I dag presenterar Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet sin skrift "Inkluderande arbetsliv" för arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Hur ska grupper som i dag har svårt att få tillträde, stanna kvar eller återgå till arbetslivet lyckas bättre? Vad skulle hända om staten ändrade villkoren för äldre att stanna kvar i arbete? Detta är frågeställningar som tas upp i skriften "Inkluderande arbetsliv" från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet.

- I skriften ger experter sin syn på om det är svårare att klara sig med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder i dagens arbetsliv än vad det var för 20 år sedan, säger professor Eva Vingård, ordförande i Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet. Vi går även igenom de lagar som styr funktionshindrades villkor i arbetslivet.

- Vi hoppas att skriften ger både kunskap och manar till eftertanke, säger professor Svend Erik Mathiassen, Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådets sekreterare.

Om Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet
Beslutet att tillsätta ett arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd togs i september 2008 (Dir. 2008:101). Syftet är att förse regeringen med kunskapsunderlag inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet har i detta syfte återkommande möten med arbetsmarknadsministern och tjänstemännen vid Arbetsmarknadsdepartementet. Därutöver presenteras kunskapssammanställningar i skrifter från rådet.

I dag har regeringen fattat beslut om att förlänga tiden för uppdraget från den 1 augusti 2010 till den 1 september 2011.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 22 11
076-116 97 59

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39

Svend Erik Mathiassen
Sekreterare i Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet
070-678 81 58