Rikspolisstyrelsen

Arbetsmiljösatsningar inom Polisen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:22 CEST

Polismyndigheten anser att en god arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande och effektiv organisation. Därför görs stora satsningar inom arbetsmiljöområdet. Våren 2004 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i polishuset i Gävle.

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande lyfter fram förbättringsåtgärder inom fem områden.

Under sommaren 2004 anställdes en ny länspolismästare vid myndigheten, Lars Göran Carlsson. Länspolismästaren har presenterat en viljeinriktning för hur den framtida polisverksamheten skall bedrivas. Denna är bl.a. ett led i att göra organisationen och verksamheten ännu tydligare, vilket ytterligare kommer att förbättra myndighetens arbetsmiljö. För att alla medarbetare skall vara delaktiga i utvecklingen processas just nu denna viljeinriktning vid arbetsplatsträffar.

Mer information

Vid eventuella frågor, kontakta gärna

Pia Degerman Hägg
Personaldirektör
070-252 96 45

Frågor som gäller informationshanteringen inom myndigheten

Ulrika Hjerpe
Informationsansvarig
070-202 98 27