Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kontrollerar våld och hot inom akutsjukvården

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:50 CET

Hur förebyggs riskerna för hot och våld inom akutsjukvården? Fungerar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Detta granskar Arbetsmiljöverket (AV) under mars och april vid inspektioner av ca 200 akutmottagningar och ambulansstationer i hela landet.

En av tre som arbetar inom vården har, enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen (AV/SCB, 2003), varit utsatt för våld eller hot om våld under det senaste året. Åren 2002-2004 anmäldes närmare 900 olycksfall p g a våld, som medförde sjukfrånvaro.

Det är bl a situationer av det här slaget, som personal inom ambulans- och akutsjukvården behöver kunna hantera: Skottskadade eller knivskurna personer som hämtas vid en brottsplats efter en uppgörelse. Drog- eller alkoholpåverkade människor som uppträder hotfullt och aggressivt. Psykotiska personer, som får panik och löper amok. Anhöriga till sjuka eller skadade som hotar eller blir våldsamma.

Därför är det nödvändigt att inventera alla risker, bedöma och åtgärda dem samt utarbeta ordentliga säkerhetsrutiner, som de anställda känner till. Alla som i sitt arbete utsätts för risker om våld ska ha utbildning om detta och veta hur man bör agera för att kunna arbeta tryggt och säkert. Lokalernas utformning, tillgång till fungerande larm, möjlighet att snabbt få hjälp och, så långt det är möjligt, förhindra ensamarbete är några åtgärder som bidrar till ökad säkerhet. Våldshändelser ska utredas, i allvarliga fall ska de anmälas till det distriktskontor inom Arbetsmiljöverket som ligger närmast.

När någon utsatts för fysiskt eller psykiskt våld ska den som drabbats och - när behov finns - även arbetsgruppen hon/han ingår i, få hjälp och stöd att bearbeta vad som hänt.

Verkets inspektörer kommer att kontrollera att dessa frågor ingår i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Finns brister, kommer de att få någon månad på sig att åtgärda dem.

Lästips: Föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2, om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt broschyren ”Våld och hot inom vården”, ADI 609.

Dessa finns på www.av.se under fliken lag och rätt respektive publikationer.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Annika Hultin, sakkunnig vid huvudkontoret, tel 08-730 90 54

Agneta Björk, inspektör vid distriktet i Luleå, tel 0920-24 22 96; 070-661 45 70

Marita Jonsson, inspektör vid distriktet i Stockholm, tel 08-475 01 44; 070-586 02 68

Efva Åström, inspektör vid distriktet i Härnösand, tel 0611- 885 21; 070-205 65 80


Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99