Stockholms konstnärliga högskola

Arbetsmiljöverket kritiserar Dans och Cirkushögskolans administrativa rutiner på arbetsmiljöområdet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 14:58 CET

Vid en inspektion fredag den 22 januari påtalade Arbetsmiljöverket att Dans och Cirkushögskolan har brister i vissa skriftliga rutiner inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket har nu beslutat att vidta åtgärd i form av en åtalsanmälan.

– Det finns inga brister i den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön vid Dans och Cirkushögskolan som ligger till grund för Arbetsmiljöverkets ställningstagande. De brister som har påtalats rör två av våra administrativa rutiner vilka vi nu kommer att åtgärda, säger Anna Stolarska, tillförordnad förvaltningschef vid Dans och Cirkushögskolan.   

De två bristfälliga administrativa rutiner som Arbetsmiljöverket har påtalat är:

  • Det finns otydliga skriftliga rutiner för hur tillbuds- och arbetsskadeanmälningar utreds.
  • Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till högskolans säkerhetsansvarige saknas.

I april 2009 lämnade Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan gällande brister i Dans och Cirkushögskolans dåvarande skriftliga rutiner på arbetsmiljöområdet. Högskolan har sedan dess arbetat med framtagande av nya administrativa rutiner. Vid uppföljningsmötet den 22 januari framkom att Arbetsmiljöverket inte bedömde dessa åtgärder som tillräckliga. 

– Dans och Cirkushögskolan arbetar vidare enligt plan med det systematiska arbetsmiljöarbetet, avslutar Anna Stolarska. 

För mer information
Anna Stolarska, tillförordnad förvaltningschef vid Dans och Cirkushögskolan, tel 08-562 274 13