Kristdemokraterna, KD

Arbetsmiljöverket övertolkar råd

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 09:56 CEST

- Arbetsmiljöverket bör omgående återta sina hot om stängning av äldreboenden med små toalettutrymmen. Arbetsmiljöverket kan inte tillåtas stänga äldreboenden utifrån att vissa inte uppfyller rekommendationer som inte motsvarar verkliga behov. När Arbetsmiljöverket hotar med att stänga äldreboenden för att toalettutrymmen är små, är det att övertolka de råd som finns. Istället ska verket ta hänsyn till det enskilda fallet.

Det säger Yvonne Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Östergötland, som under torsdagen fick svar på sin fråga hon ställt till arbetsmarknadsministern.
Frågan hon ställt till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, gällde om han tänker kräva en reglering gällande 80 centimeter i byggnorm för nyproduktion istället för att acceptera kostnadskrävande ombyggnationer av toalettutrymmen inom äldreomsorgen.

Yvonne Andersson fick i svaret från arbetsmarknadsministern medhåll om att det är tal om rekommendationer. Råden är inte bindande. Hänsyn ska tas till enskilda behov och kommunens planering. Därför förs råden inte in i byggnormen.

- Att kräva att äldreomsorgen ska byggas om för att uppfylla krav av detta slag är väl kostsamt för äldreboenden runt om i Sverige. Det finns äldreboenden där 80-centimetersnormen behövs, men det är viktigt att titta på de enskilda fallen. Det är ju olyckligt när de satsningar som gjorts och görs på äldreboenden ska ätas upp av ombyggnader för att kunna matcha Arbetsmiljöverkets egna bestämmelser, avslutar Andersson.


För mer information:


Yvonne Andersson
Krisdemokratisk riksdagsledamot,
070-322 94 04

Catrin Rising
Pressekreterare
076-527 25 02

www.kristdemokraterna.se