Landstinget i Värmland

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot psykiatrikernas arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:32 CET

Inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket gäller psykiatrikernas psykosociala arbetsmiljö och innehåller kritik på ett antal områden.

Inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket gäller psykiatrikernas psykosociala arbetsmiljö och innehåller kritik på ett antal områden.

Granskningen som utfördes i slutet av 2006 är en del av en större tillsyn av arbetsmiljön inom den psykiatriska verksamheten, dåvarande länsverksamheten psykiatri.

- Resultatet av inspektionen överensstämmer med den negativa bild som kom fram vid den kartläggning som landstingets företagshälsovård, Landstingshälsan, gjorde i slutet av året, säger tillförordnad divisionschef Kjerstin Almqvist.

- Det är en sann bild av hur läkarna inom psykiatrin upplever att deras arbetssituation har sett ut. En sådan arbetsmiljö är förstås helt oacceptabel. Vi kommer att gå igenom alla områden för att se hur vi på bästa sätt möter de upplevda bristerna.

- Vid årsskiftet sjösatte Landstinget i Värmland en ny organisation med divisioner och verksamhetsområden. Här finns ett chefskap med tydligt mandat att hantera arbetsmiljön. Min övertygelse är att detta kan ge bättre möjligheter att råda bot på de delar som handlar om den otydliga organisationen.

- Jag ser allvarligt på den upplevda bristen på delaktighet. Vi ska ha en levande organisation där cheferna lyssnar på medarbetarna och kommunicerar både uppåt och neråt.

- Bristerna i läkarnas arbetsmiljö vid akutjourmottagningen var inte kända för mig. Det är alarmerande och det måste vi se över ordentligt.

Arbetsmiljöverket ska senast den 30 mars 2007 ha besked om vad som görs med anledning av de brister och krav som framkommit.Frågor besvaras av:
Tillförordnad divisionschef Kjerstin Almqvist, 070-222 90 16
Personalchef Gunnar Blomquist, 070-529 41 19.

Läs resultatet av inspektionen från Arbetsmiljöverket
http://www.liv.se/sidkat/6203/res%202006%2041461%20Psykiatriker%20Varmland-922629.pdf

Läs sammanfattning av psykiatriläkarnas arbetsmiljö som kom fram i intervjuerna
http://www.liv.se/sidkat/6203/sam%202006%2041461%20Psykiatriker%20Varmland-922128.pdf