Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket satsar stort på info─ nu skördas första frukterna

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:17 CET

■ En interaktiv arbetsmiljöutbildning riktad till byggbranschen

■ En funktion som gör det möjligt att själv söka arbetsskadestatistik 

■ Sammanfattningar över ett tiotal påbörjade kunskapsöversikter

■ Arbetsmiljöinformation på ett flertal utländska språk

Detta är exempel på nyheter på Arbetsmiljöverkets webbplats.  Syftet är att göra arbetsmiljöinformation mera lättillgänglig och anpassad till olika målgruppers behov.

 ─ Vi är på regeringens uppdrag i full gång med en jättesatsning, säger verkets avdelningschef Janerik Persson. 20 miljoner kronor i extra anslag 2009 blir 30 miljoner nästa år. Det är pengar som vi kommer att få behålla för att producera och tillhandahålla lättillgänglig information till alla våra intressenter.

Utveckling av webbplatsen är ett viktigt inslag.  Sedan tidigare ligger vårt diarium ute och är tillgängligt hela dygnet.

Verksamma inom byggbranschen kan testa sina arbetsmiljökunskaper via en interaktiv utbildning under temasidor/bygg.

En annan nyhet i veckan är att man kan skräddarsy en egen sökning på anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor fördelade på yrke, bransch, kön, ålder och län för åren 2005 till och med dags dato. Tjänsten finns på adressen: http://www.av.se/statistik/statistikdatabas/

 Här kan man få fram exempelvis hur många arbetsolyckor inom tillverkningsindustrin som inträffat i ett visst län under de senaste åren. Hur stor andel krävde längre sjukfrånvaro? Hur många anställda i åldern 40+ inom hälso- och sjukvård har anmält arbetssjukdom? Vilket län har drabbats mest av arbetsolyckor med dödlig utgång? Inom vilka branscher har anmälningarna minskat mest.

En rad forskare har engagerats i arbetet med att ta fram kunskapsöversikter som rör arbetsmiljön, alltifrån säkerhetskultur och säkerhetsklimat till omfattningen av dödsfall som orsakats av arbetsrelaterad sjukdom och val av spolvätska på arbetsplatsen, då frätande ämnen träffat någons ögon eller hud. Ett tiotal sammanfattningar finns under fliken Aktuellt.

De färdiga rapporterna presenteras under 2010.

 ─ Arbetsmiljöverket har en bred verksamhet som berör många. Alla som behöver stöd för bättra på sina arbetsmiljökunskaper, ska kunna göra det när de vill, förklarar Janerik Persson. Även medierna kommer att ha stor glädje av nyheterna, bland annat genom snabb åtkomst till aktuell arbetsskadestatistik.

 

Ytterligare information:

Janerik Persson, avdelningschef, tel 08 - 730 92 58

Lennart Johansson (webbstatistik), tel 08- 730 92 21

Jan Ottosson (kunskapssammanställningar), tel 08- 730 92 45

Webbadress: www.av.se