Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skärper sina krav på 7-Eleven

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 10:34 CEST

Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm har beslutat att förbjuda nattöppna 7-Elevenbutiker i Stockholm om inte den psykosociala arbetsmiljön för personalen förbättras och framförallt att riskerna för rån, hot och våld minskar i butikerna. Arbetsmiljöverket har därför som villkor, för att dessa butiker ska få ha öppet mellan klockan 23.00 och klockan 06.00, krävt att de har ett slutet kontanthanteringssystem och att det under natten ska finnas dubbel bemanning eller en nattlucka med låst entrédörr.

Av Arbetsmiljöverkets statistik framgår att rån, rånförsök och hot om våld är vanligt förekommande i Stockholms nattöppna butiker. Arbetsmiljöverket började därför år 2002 att inspektera dessa butiker för att se vad som görs för att minska riskerna i arbetet. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att kontinuerligt undersöka och riskbedöma arbetet.

Oro bland personalen
Flera av de tio nattöppna butikerna ligger i krogtäta områden och blir ofta samlingsplatser framåt natten då personalen, som ofta är en person under 20 år, är ensam i butiken. Rån, rånförsök och hot förekommer ofta.

– Den psykosociala arbetsmiljön är inte tillräckligt beaktad i butikerna. Personalen är ung och orolig för att utsättas för hot och våld under arbetspassen på kvällar och nätter. Därför är det viktigt att se över hur man kan förebygga riskerna för rån och hot, säger Yvonne Göpel, biträdande tillsyndirektör på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.

– Inte ens Sweguard, som är bevakningsbolagens branschorganisation och där ca 97 % av alla bevakningsföretag ingår, låter sina väktare arbeta ensamma i nattöppna butiker eftersom hotbilden är så stor. Hur kan man då låta ungdomar arbeta ensamma i nattöppna 7-Eleven butiker? säger arbetsmiljöinspektör Helena Franzon.
Genom att installera ett slutet kontanthanteringssystem och ha dubbelbemanning eller en nattlucka med låst entrédörr skulle arbetsmiljön bli klart förbättrad i butikerna. Ett slutet kontanthanteringssystem minskar enligt Arbetsmiljöverkets bedömning risken för rån och försäljning genom en nattlucka med låst entrédörr förebygger övriga våld- och hotsituationer. Kravet på dubbelbemanning är psykosocialt motiverat och avser att ge personalen möjlighet till stöd och hjälp när något inträffar i butiken.
Till besluten har kopplats ett vite på 100 000-200 000 kronor.

Franchisetagarens upplåtelseansvar
7-Elevenbutikerna drivs i franchiseform och butikernas, dvs franchisetagarnas, befogenheter och resurser regleras av avtal med franchisegivaren, Scandinavian Convenience Sweden AB. Genom avtalen har franchisegivaren ett stort inflytande över butikernas verksamhet. Dessutom är franchisegivaren upplåtare av butikslokalerna. Arbetsmiljöverket har därför valt att även meddela förbud mot Scandinavian Convenience Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:
Yvonne Göpel, biträdande tillsynsdirektör,
tele: 08-475 01 92, 070-345 39 64

Andreas Tidström, jurist,
tele: 08-475 01 35, 070-230 67 10

Helena Franzon, arbetsmiljöinspektör,
tele: 08-475 22 11, 070-586 02 39

FAKTA: Nattöppen detaljhandel
• Ensamarbete är vanligast.
• Personalens medelålder är 21,6 år.
• Den genomsnittliga anställningstiden är 5,2 månader.
• Verbala hot är vanligt förekommande, följt av knuffar, slag och sparkar.
• 60 % av personalen upplevde oro för att utsättas för rån.
• 67 % av personalen upplevde oro för att utsättas för fysiskt våld.
• 80 % av personalen upplevde oro för att utsättas för hot om våld.
• Många bland personalen känner sig aggressiva, oroliga och rädda efter att ha utsatts för hot och våld.
• Många bland personalen känner en minskad arbetsglädje.

Källa: Hot och våld vid nattöppen detaljhandel.
Pilotstudie gjord av Per Geijer, Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet 2002