Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skärper tonen mot landstinget i Jönköping

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 09:29 CEST

Landstinget i Jönköping har inte rättat till bristerna i arbetsmiljön vid ett antal vårdcentraler enligt tidigare underrättelse av Arbetsmiljöverket (AV). Därför skärper nu verket tonen. Vite om 300 000 kr kommer att utdömas om landstinget inom tre månader inte vidtar följande åtgärder:

- Avgränsar uppdraget vid vårdcentraler, där det råder läkarbrist
- Fastställer rutiner där det framgår vart patienter ska hänvisas som p g a personalbrist inte kan tas emot
Redovisar hur arbetsbelastningen för vårdpersonalen följs upp och vilka förebyggande åtgärder som sätts in för att motverka risk för ohälsa
- Arbetsmiljön är ohållbar vid vissa vårdcentraler, konstaterar AV.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket i Växjö:

Håkan Rosengren, t f tillsynsdirektör: 0470-74 80 04; 070-345 89 28 ( t o m 2/7)

Arne Ågren, jurist: 0470-74 80 06; 070-592 00 47 ( t o m 2/7)

Läs underrättelsen på www.av.se

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99