Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket varnar för dödlig gasbildning vid fjärrvärmeinstallation

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 12:21 CET

Kolmonoxidförgiftning låg bakom den senaste arbetsolyckan i samband med fjärrvärmeinstallation. Den unge rörmontören som omkom i Tranås i slutet av oktober utsattes för mycket höga halter kolmonoxid, visar Arbetsmiljöverkets kontrollmätningar.

 

En liknande olycka i Kumla tidigare i år och ett tillbud i stockholmstrakten förra året, har också uppvisat olika grader av förgiftningssymtom vid samma typ av arbetsmoment. Det är inte klarlagt, om det även här rört sig om kolmonoxid eller andra gaser.

 

Utbyggnad av fjärrvärme pågår överallt i landet. Arbetsmiljöverket varnar därför återigen alla i branschen för de allvarliga riskerna vid slutinstallation av fjärrvärme, då rörledningen ska avluftas. Befinner sig arbetstagare i ett läge där gas från avluftningen hamnar i inandningszonen kan detta snabbt leda till medvetslöshet. Har kolmonoxid bildats råder omedelbar fara för livet. Gasen, CO, är både lukt- och färglös och tar sig snabbt ut i blodbanan, där den blockerar blodets syreupptagningsförmåga.

 

Vid avluftningsmomentet, som föregår slutinstallation av fjärrvärme ska luften och rester av gas, som kan finnas kvar i rören, alltid ledas ut i fria luften och inte hamna i ett slutet utrymme där arbetstagare befinner sig. Även om man befinner sig utomhus, vid god luftväxling, ska man under inga omständigheter befinna sig i omedelbar närhet av utsläppet.  

 

Läs mer i verkets allmänna råd om arbete i slutna utrymmen, AFS 1993:3 och i föreskrifterna om gaser, AFS 1997:7 på www.av.se/lagochrätt

 

Kontaktpersoner:

Tomas Carlsson, arbetsmiljöinspektör vid distriktet i Växjö, 070-283 31 19

Claes Trägårdh, enhetschef vid huvudkontoret, 08-730 90 00

Tommy Eriksson Wikén, sakkunnig vid huvudkontoret, 08-730 90 00

Leif Aringer, medicinsk expert vid huvudkontoret, 08-730 90 00