Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets byggkampanj, etapp 1: Många jobbar bra – några slarvar rejält med säkerheten på byggarbetsplatserna

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 10:00 CEST

Vid 15 arbetsplatser stoppades arbetet med omedelbar verkan, vid tre utgick löpande vite och vid ytterligare tre var förhållandena så bristfälliga att de föranledde åtalsprövning.

Så ser resultatet ut efter den första etappen av Arbetsmiljöverkets granskning av byggsektorns åtgärder mot fallrisker.

Totalt besöktes 413 arbetsplatser, där tyngdpunkten låg på små företag med 6-20 anställda. Övriga besök fördelade sig ganska jämnt mellan dels riktigt små med 1-5 anställda och företag med 21-50 anställa. En mindre andel avsåg stora företag med fler än 50 anställda.

- Hälften av de inspekterade företagen fick skriftliga krav på förbättringar, säger projektledaren Maud Granström, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverkets distriktskontor i Luleå. Flest krav fick de små företagen med upp till 20 anställda. Alla allvarliga förseelser fanns bland dessa. Det är ett dystert men inte överraskande resultat. Vid kontrollerna har bara erfarna bygginspektörer medverkat, och vi är ganska luttrade.

- Men variationerna är stora, fortsätter hon. Medan ungefär hälften sköter sig och följer arbetsmiljöreglerna i stort sett prickfritt, brister det – i stort och i smått – bland övriga. Bygg- och anläggning tillhör en av de mest riskfyllda branscherna. Låg riskmedvetenhet här kan få förödande konsekvenser.

Fallolyckorna står för närmare en tredjedel av antalet anmälda arbetsolyckor inom bygg- och anläggningsbranschen. Under perioden 1995-2002 omkom 26 arbetstagare och egenföretagare i sådana olyckor.

Byggherrar, projektörer och entreprenörer har ansvar för arbetsmiljön under byggskedet och ska i förväg systematiskt undersöka och förebygga de risker som projektet medför.

Inspektionerna inom byggsektorn är en del av en europeisk kampanj mot fallolyckor, som fortsätter under hösten. Initiativtagare är SLIC (Senior Labour Inspectorate Committee), som består av ledningarna för EU-ländernas tillsynsmyndigheter över arbetsmiljön.

Kontaktperson: Maud Granström,
tel 0920-24 22 94; mobil 070- 374 24 81