Landstinget i Jönköpings län

Arbetsmiljöverkets utredning om rättspsykiatriska kliniken

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:45 CET

Rättspsykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov har fått Arbetsmiljöverkets utredning av den händelse då en sjuksköterska på rättspsykiatrisk avdelning C blev knivskuren av en patient så i illa att han senare avled.

- Vi kommer nu att gå igenom utredningen och åtgärda de synpunkter i arbetsmiljöarbetet som pekas ut i rapporten, säger Johan Björck, verksamhetschef på psykiatriska kliniken.

Enligt Arbetsmiljöverkets bedömning fanns det inget som talar för att man vid olyckstillfället frångått säkerhetsrutinen som finns avseende insläpp av patient till avdelningen.
Kliniken har dock redan ändrat rutinen för insläpp så att personalen inte möter patienter förrän de har passerat en metalldetektorbåge inne i slussen. Belysningen i slussen har förbättrats.

Personalen har också efter händelsen getts tillfälle för briefing och de som har önskat har fått kontakt med psykolog. En intern handledning för all personal har startats upp som berör förhållningssättet till patienter. Denna handledning ges av en extern forskare inom det rättspsykiatriska området.Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget

Maija-Liisa Bernes
Informationsenheten Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 3
551 85 Jönköping
maija-liisa.bernes@lj.se
036-32 34 58
www.lj.se/ryhov