RISE Research Institutes of Sweden AB

Arbetsplatser satsar på hållbara energivanor i projektet BeyondViz

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 10:47 CET

Varje dag lämnas lampor, datorer och andra apparater påslagna i tomma kontorsrum. I projektet BeyondViz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. Ett sätt är att synliggöra elanvändningen.

Att vi är bra på att spara energi hemma betyder inte nödvändigtvis att vi är bra på att göra det på arbetsplatsen. Vi ser sällan elräkningen. Det är inte heller självklart att vi kan påverka elanvändningen.

– Det räcker inte att informera om hur mycket el lampor och datorer använder. Personalen måste förstå hur de ska kunna förändra sina rutiner på kontoret för att minska användningen, säger Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT i Eskilstuna, samt adjungerad professor på KTH.

Tillsammans med fyra kontorsarbetsplatser undersöker forskare nu i projektet BeyondViz hur energiåterkoppling kan användas för att främja hållbara beteenden och bli en naturlig del av verksamheten. Genom att systematiskt bygga in strategier för att personalen ska använda mindre energi på arbetsplatsen får de större genomslag än om minskad användning ligger i händerna på enskilda individer. Hittills är sådana strategier sällsynta, bland annat då många organisationer upplever sig sakna rätt verktyg för att arbeta med förändring. Det är detta problem som BeyondViz tar sig an genom att synliggöra elanvändning och utveckla arbetssätt för att ta tillvara återkopplingen om den egna energianvändningen.

– Vi hoppas få inspiration och konkreta verktyg för hur vi kan samarbeta kring energieffektivisering, både förvaltningsövergripande och med alla som arbetar i våra lokaler, säger Susanne Arneborg på Borås stad, en av de arbetsplatser som deltar i projektet.

Ju mer energieffektiva byggnaderna och de tekniska systemen är, desto större roll spelar vårt beteende för den totala energianvändningen.

– Den onödiga elanvändningen är ofta betydande, eftersom apparater ofta lämnas påslagna även när de inte används, säger Magdalena Boork, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Resultaten från projektet kommer på sikt att kunna användas av andra företag. BeyondViz genomförs av Interactive Institute Swedish ICT, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, KTH och, i samarbete med Yanzi Networks, TeliaSonera, Högskolan i Borås och Borås stad. Projektet finansieras av Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads gemensamma forskningsprogram E2B2 samt partners. Projektet pågår 2015-2017.

För mer information, kontakta Cecilia Katzeff, Interactive Institute Swedish ICT, cecilia.katzeff@tii.se, tel 0722-510904.

Bildtext:

I projektet BeyondViz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. Ett datorprogram visar hur mycket el som används på kontoret.

Foto: Sander Dijkhuis

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Uppsala, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se