Arbetsmiljöverket

Arbetsskadorna inom djursjukvården har ökat ─ nu genomförs inspektioner

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:54 CET

Arbete med djur är eftertraktat. Kön till veterinärutbildningen är lång. Vad många inte känner till är att det är ett många gånger tungt och riskfyllt arbete. Under vintern och våren inspekterar Arbetsmiljöverket, Inspektion Mitt, arbetsmiljön inom veterinärverksamhet.

Området sysselsätter cirka 4 000 veterinärer, sköterskor och djursjukvårdare. Tre fjärdedelar är kvinnor. Medan anmälda arbetsskador minskat inom flertalet sektorer under senare år, är utvecklingen här den motsatta. Störst andel skador inrapporteras för kvinnor i åldern 25-34 år. Två tredjedelar av olyckorna orsakas av angrepp från hundar, katter, hästar och nötboskap.  Huvuddelen av arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer. Exponering för kemiska och biologiska ämnen står för 15 procent och lika många, 15 procent, har sin grund i psykosociala arbetsförhållanden. 

Tillsynen omfattar veterinärstationer, djursjukhus och kliniker i följande län: Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland och Västmanland.

Vid cirka 100 arbetsställen kommer inspektörerna att kontrollera om det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för regelbunden kartläggning och bedömning av risker samt rutiner inom ramen för detta. Därutöver undersöks hur arbetsgivare tillsammans med arbetstagare förebygger riskerna med:

-          psykosocial arbetsmiljö

-          belastningsergonomi

-          smitta

-          narkosmedel och hantering av läkemedel

-          farliga kemiska ämnen

-          härdplaster

-          trafiksäkerhet

─ Vi kommer nog att hitta en hel del punkter som behöver förbättras, säger Torben Vincentsen, biträdande chef vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm. Det kan gälla hanteringen av djur för att slippa sparkar och bett samt undvika att man utsätter kroppen för påfrestande arbetsställningar. Behov av tydligare arbetsorganisation och bättre psykosociala förhållanden tycks finnas på sina håll. Och eftersom så många kvinnor i fertil ålder finns inom djursjukvården är det viktigt att förebygga riskerna med röntgenstrålning, narkosmedel och smitta under en graviditet.

Mer information finns på våra temasidor om djur på webben, www.av.se. Läs bl a föreskrifterna om arbete med djur, AFS 2008:17, som trädde i kraft 1/7 ifjol. Här finns också andra regler som är relevanta för tillsynsinsatsen. 

Kontaktpersoner:

Ingrid Blomquist, arbetsmiljöinspektör, tel 08-475 01 97

Torben Vincentsen, biträdande distriktschef, tel 08-475 01 18