Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Arbetssökandes ersättning från a-kassan ifrågasätts allt mindre

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:41 CET

Under det tredje kvartalet 2009 lämnade Arbetsförmedlingen 760 underrättelser till arbetslöshetskassorna där arbetssökandes ersättningsrätt ifrågasattes. Det är en minskning med 45 procent jämfört med samma period året innan. Utvecklingen torde innebära att det totala antalet underrättelser för 2009 blir drygt 3 500, vilket är mer än en halvering jämfört med 2008 då det var ca 7 600.

Det totala antalet underrättelser per 1 000 ersättningstagare var 3,5 under det tredje kvartalet 2009, vilket är en minskning med 59 procent jämfört med samma period 2008 Då lämnades 8,5 underrättelser per 1 000 ersättningstagare. Antalet per 1 000 minskade betydligt mer för män än för kvinnor (64 procent för män och 55 procent för kvinnor).

Det var vanligare att yngre personer blev föremål för en underrättelse än äldre. Antalet underrättelser per 1 000 var 7,8 för den yngsta åldersgruppen och 2,5 för den äldsta.
Av de underrättelser från det första kvartalet 2009 som arbetslöshetskassorna har fattat beslut om ledde 87 procent till en sanktion. Den vanligaste sanktionen var att ersättningen upphörde tills vidare eftersom den arbetssökande inte uppfyllde grundvillkoren för ersättning (att vara arbetsför och oförhindrad att ta arbete, vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete, söka arbete aktivt, medverka till att upprätta en handlingsplan och att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen).

Länk till sammanfattning

Ladda ner hela kvartalsrapport 4, 2009 (pdf-fil 523 kb)