Näringsdepartementet

Arbetstidsdirektivet på dagordningen vid EU-mötet i Luxemburg

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 17:49 CEST

Vid dagens möte i Luxemburg mellan de europeiska arbetslivsministrarna diskuterades bland annat EU-kommissionens föreslagna ändringar i arbetstidsdirektivet.

- Vi tycker att EU-kommissionens förslag är en god utgångspunkt för att lösa de problem som finns med arbetstidsdirektivet, framför allt vad gäller begreppet jourtid, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

- När det gäller den så kallade opt-out-regeln, alltså möjligheten att göra avsteg från direktivets regler, är Sveriges inställning att den regeln ska avskaffas. Att tillåta undantag är det samma som att tillåta social dumpning där vissa länder skaffar sig konkurrensfördelar på löntagarnas bekostnad.

I samband med mötet förde arbetslivsministern också upp EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv:

- Det måste säkerställas i tjänstedirektivet att kollektivavtalen i Sverige gäller fullt ut från och med dag ett för personer som kommer till Sverige för att arbeta. Det är uteslutet för Sverige att acceptera ett tjänstedirektiv som inte innehåller detta. Vi fortsätter diskussionen med kommissionen som jag nu tror har förstått de svenska invändningarna, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26