Stockholms stad

ARBORETUM - SKYLTADE TRÄD - NATURSTIG I SKÖNDAL INVIGS

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:18 CET

Farsta stadsdelsförvaltning, Birgith Grunditz, Telefon: 08 508 18 051 / 070 45 18 051, epost birgith.grunditz@farsta.stockholm.se

Torsdagen den 9 mars 2006 inviger Tomas Rudin, ordförande i Farsta stadsdelsnämnd, Arboretumet i Sköndalsbro. Arboretum är latin och betyder ungefär "uppskyltade träd" eller mera exakt "i studiesyfte skapad plantering av träd och buskar".

Parkträden får nya skyltar.
På samma plats i resterna av den gamla trädgården från 1800-talet tillhörande Sköndalbros herrgård, sattes motsvarande skyltar upp redan på sextiotalet. Tyvärr, försvann eller förstördes dessa en efter en.

- Det är särskilt roligt att få inviga projekt Arboretum eftersom det är ett kunskaps- och samarbetsprojekt, där vi vuxna har fått ta del av barns kreativitet. Vi har även återskapat ett gammalt och intressant utflyktsmål”, säger Tomas Rudin ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Tid: Torsdagen den 9 mars 2006 kl: 15.00
Plats: Sköndalsbrotorpet intill Drevvviken

Skolbarn i samarbete med stadsdelsförnyelsen har gjort teckningarna.
De olika träden finns beskrivna på separata skyltar längs med stigen intill Drevvikens norra udde i Sköndal. En mellanstadieklass 6C från Sköndalsskolan har gjort teckningar av trädens löv, frukter och kvistar, så att man ska kunna känna igen trädet även på vintern. Skyltarna har bekostats med medel ur stadsdelsförnyelsen.

Välkomna!
Farsta stadsdelsförvaltning
Lingvägen 100, 122 06 Enskede,
Tel: 08 508 18 000
e-post farsta@farsta.stockholm.se
www.stockholm.se/farsta


Läs mera på Farsta stadsdelsförvaltnings hemsida http://www.stockholm.se/farsta