Arcam AB

ARCAM: ARCAM AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 11:21 CEST

Styrelsen för Arcam har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission om totalt 3,3 miljoner kronor. Emissionen är riktad till tre nuvarande stora ägare i bolaget, samt till betydande samarbetspartners.

Styrelsen i Arcam AB har fattat beslut om en riktad nyemission. Emissionen tecknas av investerare och samarbetspartners med ett långsiktigt intresse i Arcam. Beslutet, som baseras på ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2004, innebär att 1,1 milj aktier ges ut till kursen 3 kr och emissionen inbringar därmed 3,3 miljoner kr. Utöver aktier erhåller tecknarna en teckningsoption per tvåtal tecknade aktier. Teckningsoptionerna löper till den 31 mars 2005 och har
ett lösenpris på 3,50 kr per aktie. Villkoren i emissionen är därmed identiska med villkoren i den nyligen genomförda företrädesemissionen.


För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com
Besök även www.arcam.com

Arcam är ett high-tech företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används bland annat för tillverkning av produktionsdetaljer, funktionella prototyper och formverktyg. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam AB är noterat på NGM