Arcam AB

ARCAM: ARCAM FÅR ORDER PÅ ARCAM A2-SYSTEM

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 16:47 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51300(NGM:ARCM)

Arcam AB (publ), noterat på NGM-listan, har fått en order från Airbus i England på en uppgradering till ett Arcam A2-system. Airbus har sedan 2007 en EBM S12 installerad och uppgraderingen till en Arcam A2 innebär att samarbetet mellan Airbus och Arcam fördjupas. Ordervärdet är ca 5 Mkr. Systemet levereras under 2009.


Arcam A2 och Arcam EBM S12 är elektronstrålebaserade system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida metallkomponenter direkt från CAD-underlag. EBM-maskinen laddas med metallpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter pulvret med hög energi och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM-teknologin får kunden möjlighet att snabbare och billigare tillverka komplicerade detaljer i titan, kobolt-krom och andra avancerade material.

- Denna order från Airbus innebär att de utökar sin satsning på EBM teknik och att vi därmed fördjupar vårt samarbete. säger Magnus René, VD på Arcam.

För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com
Besök även www.arcam.com


Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst flyg- och implantatindustri.
Teknologin ger möjlighet till ny funktionalitet och betydande besparingar i produktionskostnader.
Bolaget är noterat på NGM.Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.