Arcam AB

Arcam erhåller ytterligare order

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:31 CEST

Arcam (publ), noterat på NGM-listan, har erhållit en order på ett EBM S12T system från ett ledande medicintekniskt företag. Systemet kommer att användas för direkttillverkning av krävande detaljer i titan inom medicintekniska applikationer. Ordervärdet är ca 4,5 MSEK med leverans under hösten 2004.

Arcams EBM S12T är ett elektronstrålebaserat system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida titankomponenter direkt från CAD-underlag. EBM S12T-maskinen laddas med titanpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter med hög energi pulvret och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM S12T får kunden möjlighet att snabbare och billigare producera komplicerade detaljer för prototyper och kortserietillverkning.

– Med denna första order från medicinteknisk industri går vi in i ett nytt applikationsområde. Detta, tillsammans med ordern från Boeing i augusti, visar på vår teknologis breda användningsområde. Med denna leverans har vi nu kunder för direkttillverkning i titan inom våra tre prioriterade områden, bil-, flygplans- och medicinteknisk industri, säger Magnus René, VD för Arcam.

För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com
Besök även www.arcam.com

Arcam är ett företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och bilindustri. Ett snabbt växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM.