Arcam AB

ARCAM FÅR NY DUBBEL-ORDER PÅ EBM-SYSTEM FÖR IMPLANTAT-TILLVERKNING

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:04 CET

Arcam AB (publ), noterat på NGM-listan, har fått en order på två EBM S12-system från en italiensk implantat-tillverkare. Systemen kommer att användas för produktion av ortopediska implantat. Systemen planeras för leverans under 2007.


Arcams EBM S12 är ett elektronstrålebaserat system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida metallkomponenter direkt från CAD-underlag. EBM S12-maskinen laddas med titanpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter pulvret med hög energi och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM S12 får kunden möjlighet att snabbare och billigare producera komplicerade detaljer i titan och andra avancerade material.

- Denna nya order på två maskiner för serieproduktion av ortopediska implantat bekräftar igen vår starka ställning på implantatmarknaden, säger Magnus René, VD på Arcam.


För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com
Besök även www.arcam.com


Arcam utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används av flyg- och implantatindustrin för snabb och kostnadseffektiv tillverkning av komplexa komponenter. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM


Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Soft metal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.