Arcam AB

Arcam får order från ledande biltillverkare

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:58 CET

Arcam har fått en order på ett EBM S12T system från en ledande biltillverkare. Systemet kommer att användas för direkt-tillverkning av detaljer i stål och titan för krävande applikationer. Systemet kommer att levereras under 2003.

- Detta är första ordern på EBM S12T, med den nyligen introducerade optionen att tillverka detaljer i titan. Möjligheten att med Arcams process tillverka detaljer i titan och andra högpresterande material öppnar nya marknadssegment för Arcam. Titan används inom områden som högprestandabilar, aerospace och medicinteknik. Med årets fjärde beställning på en EBM S12 är vi mycket nöjda med det goda mottagande vi fått på marknaden, säger Magnus René, VD i Arcam AB

För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com
Besök även www.arcam.com

Arcam är ett high-tech företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används bland annat för tillverkning av produktionsdetaljer, funktionella prototyper och formverktyg. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam AB är noterat på NGM

Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.