Arcam AB

ARCAM FÅR ORDER PÅ EBM-SYSTEM FRÅN ROYAL COLLEGE OF ART I LONDON

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:02 CEST

Arcam AB (publ), noterat på NGM-listan, har erhållit en order på ett EBM-system från det brittiska universitetet Royal College of Art (RCA) i London. Systemet kommer att användas i universitetets Rapid Prototyping Centre för tillverkning av titandetaljer för såväl interna som externa uppdragsgivare. Leverans är planerad till andra kvartalet 2006.

Arcams EBM S12 är ett elektronstrålebaserat system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida metallkomponenter direkt från CAD-underlag. EBM S12-maskinen laddas med titanpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter pulvret med hög energi och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM S12 får kunden möjlighet att snabbare och billigare producera komplicerade detaljer i titan och andra avancerade material.

- Denna order från RCA visar hur vår EBM-teknologi gradvis finner användare inom nya applikationsområden. Vi gläds också åt att efterfrågan på våra produkter ökar.
Detta är årets femte beställning på ett EBM-system och vi har därmed redan nu överträffat fjolårets orderingång, säger Magnus René, VD på Arcam.

- Med Arcams EBM-teknologi kan vi erbjuda våra användare en helt ny nivå av geometrisk frihet för metalldetaljer. Det är viktigt för våra interna användare men kommer också att ha stor betydelse för utvecklingen av vår servicebyråverksamhet,
säger Martin Watmough, chef för Rapid Prototyping Centre på RCA.


För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00 alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com Besök även www.arcam.com


Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och bilindustri. Ett snabbt växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM.


Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.