Archelon Mineral AB

Archelon: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:06 CET

(Aktietorget: ARCH B)

* Tidigare dotterbolaget Balkan Resources AB i förvärvsaffär.
* Stigande priser och ökad efterfrågan på järnmalm positivt för delägda järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB.
* Markmagnetiska mätningar visade höga utslag vid kopparprospektering.
* Koncernförhållande upphörde tredje kvartalet 2009.
* Gynnsam kursutveckling skapar övervärde i värdepappersportföljen.
* Företrädesemission tillförde cirka 3,6 Mkr.
* Resultatet före skatt uppgick till -2 698 Tkr, varav 318 Tkr under fjärde kvartalet.