Skangass AS

Arctic Paper i Munkedal konverterar från olja till naturgas

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:02 CET

I Munkedal, cirka 10 mil norr om Göteborg, ligger ett av de mest vackert belägna pappersbruk i världen, Arctic Paper Munkedals AB. Platsen valdes med omsorg - men pappersbruket var inte först på plats. Det var munkarna som gav sitt namn till området, pappersbruket, byn, stadsdelen och – slutligen – varumärket.

De senaste 20 åren har det gjorts stora investeringar i bruket, och i dag är Arctic Paper i Munkedal ett av de mest miljövänliga pappersbruken i världen. Som ett led i detta har Arctic Paper sedan länge haft som mål att reducera sitt oljeberoende i produktionsprocessen genom en mindre miljöbelastande energikälla. Som följd av detta har ledningen på Arctic Paper undersökt möjligheten till användning av naturgas vilket visat sig passa utmärkt som ersättning till olja.

I samband med Skangass etablering av sin distributionsterminal för LNG i Fredrikstad så kan nu Arctic Paper få tillgång till naturgas med hög leveranssäkerhet till en konkurrenskraftig kostnad. VD Göran Lindqvist på Arctic Paper säger: ”LNG ger oss möjligheten att reducera miljöpåverkan medan vi samtidigt sparar pengar”.

En bidragande orsak till att Skangass valts som leverantör är helhetsbilden med en säker leveranskedja kombinerat med god teknisk kompetens och närhet till nuvarande och framtida distributionsterminaler för LNG. Skangass tillsammans med Arctic Paper inleder nu arbetet med att bygga en mottagningsanläggning för LNG på plats i Munkedal och planen är att ta den i drift under slutet av 2012. När den är i drift kommer naturgas ersätta cirka 5000 ton olja per år.

Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger or distribution terminal in Fredrikstad via vessel, train or truck. Skangass has sales offices in Stavanger, Fredrikstad and Gothenburg.