Fiberdata AB

Area X – ISO 14001 och miljöcertifierad hostinganläggning

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:00 CET

ISO 14001 Certifierad

Fiberdata är ISO14001-certifierade sedan 2010. I mars 2013 förlängdes certifikatet för ytterligare 3 år. Vår strategi är att fortsätta att förbättra vårt miljöprestanda säger Carina Gustavsson som är kvalitet- och miljöchef på Fiberdata.

Miljövänlig och redundant kylanläggning

I augusti 2013 togs den nya och redundanta kylanläggningen i drift. Utrustningen för kyla inne i anläggningen använder ett rostfritt vattenburet system som tar sitt vatten från egna djupbrunnar under berget. Med hjälp av kompressorer växlas kylkapaciteten upp från vattnet som håller ca 8 grader.  En plattvärmeväxlare erbjuder redundant kylkapacitet via stadsvatten i det fall service behöver göras eller anläggningen får driftproblem. Detta ger oss en mycket miljövänlig kylanläggning samtidigt som vi har redundans.

Källmärkt och miljövänlig el

Fiberdata köper 100% källmärkt och miljövänlig el från Gävle Energi. Med källmärkt el från Gävle Energi garanterar vi att den totala elförbrukning täcks av en kraftproduktion baserad på förnybar energi som vind, vatten och biobränsle. Den källmärkta kraften kommer från vindkraftverket Oskar i Gävle hamn, från ångturbinen Olga vid biokraftvärmeverket Johannes i Gävle, biokraftvärmeverket Granskär i Söderhamn och från flera lokala vattenkraftverk i regionen. Vid behov kompletteras elen med ren vattenkraft från älvar i Norrland. En garanti som tvingar elproducenterna att använda miljöanpassade metoder för att producera den el vi köper för din räkning. Vi ser det som en snäll form av gisslantagande som bidrar till en bättre miljö.

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda och har gjort goda förbättringar under perioden 2013.

För mer information och erbjudanden besök: www.areax.se

Som pionjär och med tekniken som dragkraft samt med människor som älskar den är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Typiska kunder är operatörer, energibolag och kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.