TurnIT AB

Arete kartlägger Alectas stordatorsystem

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:34 CEST

Arete, ett dotterbolag inom TurnIT, har fått i uppdrag av tjänstepensionsföretaget Alecta att göra en kartläggning av Alectas stordatorsystem.

Alecta arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera sina IT- system. Delar av stordatorsystemen kommer inom de kommande åren att bytas ut mot nya applikationer i delvis nya tekniska miljöer. Genom kartläggningen underlättas beslut och prioritering av pågående systemarbete. Vid kartläggningen, som sker med hjälp av verktyg, används Crystals produkter. Kartläggningen kan även användas för att identifiera vad bolaget behöver utveckla eller förändra i IT-systemen vid ett eventuellt införande av EURO som ny valuta.

- Arete har bred erfarenhet av systemanalyser där IT-system analyseras ned på program-, komponent- och filnivå. Många bolag, inom framför allt finans- och försäkringssektorn, har påbörjat eller kommer inom kort att påbörja arbetet med förstudier för ett eventuellt införande av EURO som valuta. Det koncept vi har tagit fram underlättar för bolagen att kvalitetssäkra och identifiera de steg som behöver tas för att anpassa IT-systemen, säger Anders Hägg, VD Arete.

Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. Mer information om Arete samt om Aretes EURO-koncept finns på www.arete.se

TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se

För mer information kontakta:
- Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08 785 22 02, Mobil: 070 585 10 28, anders.hagg@arete.se
- Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-785 26 05,
Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se