TurnIT AB

Arete och ChamberSign samarbetar för säkrare e-post inom näringslivet

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 09:07 CEST

Arete, ett dotterbolag inom TurnIT, har tecknat ett samarbetsavtal med handelskammarföretaget ChamberSign för att kunna erbjuda företag och myndigheter säkrare e-post i de dagliga affärsprocesserna. genom användandet av certifikat.

ChamberSign verkar för ett ökat användande av certifikat i de dagliga affärsprocesserna i näringslivet. I dessa processer krävs en betrodd tredje part som garanterar säkerheten och spårbarheten i de digitala transaktionerna mellan företag och myndigheter. Genom samarbetet med Arete kan bolagen nu erbjuda marknaden en säker och enkel lösning för certifikathantering.

Stödet för funktioner som id-kontroll, kryptering, tidsstämpling och tredjeparts logg återfinns i en standardiserad infrastruktur, en så kallad certifikatväxel. Applikationer, webbtjänster och olika typer av
data- och informationssystem anropar den certifikatoberoende växeln som tillhandhålls som en tjänst via ett enkelt applikationsgränssnitt, ett så kallat. API.

-I takt med att kraven för elektronisk signering i såväl offentlig som privat sektor ökar, har vi behov av att samarbeta med en aktör som redan från början känner kunden och dess användarmiljöer. Med de uppdrag som Arete idag har, framförallt inom offentlig sektor, och den kunskap de besitter, kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett professionellt användande av Internet på ett mycket effektivt sätt, säger Fredrik Tamm, VD på ChamberSign.

- Arete har bred erfarenhet av att utveckla e-handelslösningar. Vi erbjuder också Internet-tjänster och underhållsavtal. Det koncept vi erbjuder tillsammans med ChamberSign underlättar för företag och myndigheter att hantera sin e-post och att använda Internet på ett professionellt sätt, säger Anders Hägg, VD Arete.

Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. Mer information om Arete finns på www.arete.se

TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se

ChamberSign Sverige är ett helägt handelskammarföretag och ingår i det europeiska samarbetet ChamberSign a.i.s.b.l med säte i Bryssel. Tillsammans med övriga bolag i de tio länderna verkar och agerar ChamberSign Sverige för att öka användandet av certifikat i den dagliga affärsprocessen. ChamberSign Sverige erbjuder företag och dess anställda verktyg för att hantera sin e-post och att använda Internet på ett professionellt sätt. Med globalt erkända certifikat garanteras användaren att alltid kunna signera sin dagliga affärskommunikation. Användarna kan också styrka sina digitala handlingar genom att påvisa vem som har signerat/accepterat vad och när. Detta görs genom att ChamberSign tillför tredjeparts tid - tidstämpling - och lagrar kvitton över gjorda transanktioner i ett gemensamt notariat med avsändaren. Mer information finns på www.chambersign.se

För mer information kontakta:
- Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08 785 22 02, Mobil: 070 585 10 28, anders.hagg@arete.se
- Fredrik Tamm, VD ChamberSign, Tel: 08 410 11 81, Mobil: 070 712 43 57, fredrik.tamm@chambersign.se
- Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-785 26 05,
Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se