Arexis AB

Arexis presenterar lyckade Fas II-resultat av ny terapi mot cystisk fibros

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 10:24 CEST

Förbättrat fettupptag och minskat behov av pankreasenzymer hos patienter med cystisk fibros

Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Arexis AB presenterade i fredags de fullständiga resultaten från en framgångsrik klinisk fas II-studie. Studien avser en ny ersättningsterapi med enzymet BSSL (gallsaltstimulerat lipas), för behandling av bristande fettupptag och undernäring hos patienter med cystisk fibros.

Presentationen gjordes vid den 18:e årliga nordamerikanska cystisk fibros-konferensen i St Louis av Dr Birgitta Strandvik, ansvarig för den kliniska studien och professor i pediatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Flertalet patienter med cystisk fibros saknar viktiga matsmältningsenzymer, vilket leder till en bristande förmåga att effektivt tillgodogöra sig nödvändiga näringsämnen i maten.

”Bra näringsupptag är livsnödvändigt för patienter som lider av cystisk fibros”, säger Birgitta Strandvik.

Tillskott av BSSL ger ett snabbare och dessutom fullt återställt fettupptag hos patienter med cystisk fibros. Enligt studien har BSSL god effekt, ger inga biverkningar, och är överlägset nuvarande behandlingsformer. Patienter uttryckte även spontant en känsla av välmående under BSSL-behandlingen.

”Våra resultat visar att BSSL ger ett bättre fettupptag än existerande behandlingsformer med pankreasenzymer”, konstaterar Birgitta Strandvik.

Efter dessa positiva resultat i fas II går nu Arexis vidare i den kliniska utvecklingen och planerar en fas III-studie på en större patientgrupp.

Kontakt hos Arexis:
Professor Mats Strömqvist, projektansvarig, Arexis
Tel: 031-749 11 15
Mobil: 0706-31 00 35
E-post: mats.stromqvist@arexis.com


Fakta till redaktionen:

Om Arexis
Arexis är ett privatägt läkemedelsbolag med en omfattande projektportfölj i prekliniska och kliniska faser. Arexis är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av metabola och inflammatoriska sjukdomar som rubbning i fettomsättningen, diabetes, atopisk dermatit och reumatism. Gemensamt för dessa områden är stora medicinska behov och begränsat kända sjukdomsmekanismer. Arexis har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform. Bolaget grundades 1999 och bedriver sin verksamhet i specialdesignade laboratorier i nybyggda Biotech Center i Göteborg.

BSSL
BSSL (gallsaltstimulerat lipas) är ett enzym som bryter ned fetter och möjliggör att dessa kan tas upp i tarmen. Det finns i bukspottskörteln (pankreas) hos vuxna och i bröstmjölk. För läkemedelsframställning kommer ett rekombinant humant enzym att produceras i cellodling.

Cystisk fibros
Patienter med cystisk fibros saknar vissa matsmältningsenzymer och kan därför inte tillgodogöra sig viktiga näringsämnen i maten. Utan behandling drabbas de av undernäring, vilket försämrar sjukdomsbilden. Generellt sett behöver dessa patienter minst 120 procent av det rekommenderade normala energiintaget. Dessutom ökar ett gott näringsupptag motståndskraften mot kroniska lungsjukdomar.

I dag behandlas denna brist med enzymextrakt framställda av bukspottkörtel från gris. Dessa extrakt saknar i stort sett BSSL, och många patienter kan inte återställa sitt fettupptag trots höga doser av pankreasenzymer som tas med varje måltid. Dessutom måste patienterna ta höga doser vitamintillskott och andra mediciner, till exempel antibiotika.