Ariba Inc

Ariba ger tips om hur man hanterar leverantörsrisker efter en lågkonjunktur

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 21:03 CET

STOCKHOLM den 16 december 2009 – I takt med att den globala ekonomin sakta börjar återhämta sig, så tar ett nytt affärsklimat form som för alltid kommer att förändra hur organisationer ser på och hanterar leverantörsrisker. Ariba, Inc. (Nasdaq: ARBA) presenterar idag ett nytt whitepaper med lärdomar från lågkonjunkturen om leverantörsrisker: "Lessons Learned from the recession: Supply Risk". Syftet är att hjälpa företag att förstå och hantera de ökade leverantörsrisker som konjunkturnedgången inneburit. Dokumentet ger tips om hur företag kan hantera leveranssväng­ningar, kapacitetsbegränsningar och global osäkerhet som har blivit vardagsnorm i dagens affärsvärld.

"Den globala finanskrisen har drivit leveransrisken till en ny nivå. Upplysningscentralen beräknar att cirka 7 000 svenska företag kommer att gå i konkurs under 2009. Det är 1 500 fler än under 2008. Kreditgivningen är fortfarande kraftigt åtstramad. Lageravveckling och kapacitetsminskningar har tillsammans med uppsägningar och anställningsstopp minskat leverantörers förmåga att möta variationer i efterfrågan”, säger Henrik Smedberg, ansvarig för Ariba i Norden. ”Företag som tar signalerna på allvar och tar tag i dessa risker nu, kommer inte bara att kunna räkna med en värdefull försäkring mot störningar i verksamheten, utan också skapa konkurrensfördelar och göra stora kostnadsbesparingar. Men det kräver ett nytt förhållningssätt."

Hur kan då företag under rådande förutsättningar minimera riskerna effektivt? Baserat på lärdomarna Ariba samlat på sig under lågkonjunkturen ges tips:

1) Låt dig inte luras – bara för att ekonomin förbättras försvinner inte leverantörsrisken

Ingen kan vara säker på när lågkonjunkturen vänder. Men en sak är säker, företag kommer att möta ett större mått av risker och utmaningar än någonsin tidigare. Det gäller att se till att se till att din organisation har rätt verktyg och processer för att effektivt kunna hantera och övervinna dessa risker. Inkludera riskhantering i din sourcing strategi. Granska finansiella och operativa risker, och balansera exponering mot dina mest strategiska och affärskritiska leverantörer. Sök efter tidiga varningssignaler som till exempel kvalitetstapp eller leveransförseningar. Öka frekvensen i kvalitetskontrollen av företagets leverantörer och automatisera processen för hanteringen av era leverantörssamarbeten.

2) Lär dig att arbeta enligt "det nya normalläget"

Gamla traditionella synsätt att hantera leverantörsrisker utifrån mallar, handböcker och kalkylblad fungerar inte längre. Organisationer måste utnyttja flexibla, tekniska lösningar och processer som möjliggör snabb anpassning till förändrade marknadsvillkor och till nya behov som uppstår - istället för att bara förlita sig på historiska nyckeltal och beräkningar.

3) Inse att alla leverantörsrisker inte ser likadana ut

Leveransrisk omtalas ofta som en enda enhet. I verkligheten finns det olika risker i leveranskedjan, vardera med olika kombination av utmaningar, effekter som ställer olika krav riskhantering. Att förstå och kartlägga dessa risker är det första steget mot att kontrollera dem.

4) Engagera många intressenter

Se till att alla aktiviteter för att hantera leveransrisker drivs brett och tvärfunktionellt inom organisationen. Detta kommer att bidra till att säkra upp stöd och resurser på hög nivå och ge tillgång till specialistkompetens som behövs för att effektivt kunna bedöma risker och leverera resultat.

5) Långsiktigt åtagande

Företag kommer aldrig helt att kunna eliminera riskerna i sina leveranskedjor. Men genom en långsiktigt hållbar strategi för att hantera dessa risker, och samtidigt anpassa insatser och resurser med utgångspunkt från företagets prioriteringar, kan de negativa effekterna mildras.

"Hotbilden när det gäller leverantörsrisker är större och mer reell än någonsin.", säger Henrik Smedberg. "Företag som satsar på risk management i dag, kommer att vara bättre rustade för att ta itu med sina leverantörsrisker och kunna skapa en bättre position rent konkurrensmässigt för sina verksamheter när det ekonomiska läget förbättras."

Ariba erbjuder ett komplett utbud av lösningar som kombinerar de bästa i sin klass inom programvara, globala leverantörer och inköps- och leverantörsmarknadsexpertis och tjänster inom riskhantering som hjälper företag att skapa effektiv hantering av sina leverantörsrisker. Företaget har även ett online-resurscenter fyllt med strategier för att kontrollera kostnader, minska risker och maximera prestanda.  Ariba producerar även rapporter, whitepapers, podcasts och andra verktyg som företag kan dra nytta av för att utforma och genomföra effektiva program för riskhantering.

Om du vill veta mer om Ariba's lösningar för hantering av leverantörsrisker och andra erbjudande, eller att få tillgång till Aribas ”Supply Risk Center”, besök då www.ariba.com/program/supplyrisk.cfm

 

Om Ariba

Ariba Inc. är den ledande leverantören av lösningar inom Spend Management via nätet. Vår mission är att förändra det sätt företag oberoende av storlek, bransch och geografisk placering, bedriver sin verk­sam­het. Vi gör det genom att erbjuda program, tjänster och nätlösningar så att företag kan hitta, kontraktera, köpa in, betala för, hantera och analysera sina kostnader och leverantörsrelationer på ett enhetligt sätt. Våra lösningar som levereras via internet ger företag ökad kostnadskontroll och drivkraft för kontinuerliga förbättringar inom finans- och leverantörskedjan. Över 1 000 företag, bland annat mer än hälften av företagen på Fortune 100-listan, använder Aribas lösningar för att hantera sina kostnader inom allt från inköp och beställningar till fakturering och betalning. Svenska kunder är bland andra AstraZeneca, SKF, Pernod Ricard North (Tidigare Vin & Sprit), Skandia och Sony Ericsson. För ytterligare information gå till www.ariba.com


eller kontakta:

Helena Liden, JustPR

Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se

 

Copyright © 1996 – 2009 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. är registrerade varumärken och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga varumärken eller produktnamn kan vara varumärken som ägs av respektive företag i USA eller i andra länder.


Ariba Safe Harbor – Ansvarspolicy

Safe Harbor yttrande under Private Securities Litigation Reform Act 1995: Samtliga påstående och informationen i detta meddelande gäller Aribas förväntningar, övertygelser, hopp, planer, intentioner eller strategier gällande framtiden och är således förutseende påståenden som innebär viss risk och ovisshet. Alla förutseende påstående i detta meddelande baseras på den information som Ariba har tillgång till vid tidpunkten för detta meddelande och vi åtar oss inte ansvaret att uppdatera något av denna typ av yttranden. Dessa yttranden utgör ingen garanti för framtida prestationer och de faktiska resultaten kan variera från våra nuvarande förvänt­ningar. Faktorer som kan orsaka eller bidra till att Aribas finans- och verksamhetsresultat varierar från nuvarande förväntningar inklu­derar, men är inte begränsade till: effekten av den ekonomiska krisen på Aribas verksamhet och finanisella status; försenad utveck­ling eller leverans av nya versioner av Aribas produkter och tjänster; låg acceptans på marknaden av Aribas existerande eller fram­tida produkter eller tjänster; oförmåga att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga nya produkter och tjänster vid lämplig tidpunkt; intro­duktion av nya produkter eller tjänster från konkurrerande företag; förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal; svårig­heter att införliva förvärvade företag; långa och oberäkneliga försäljningscykler och uppskjutna beställningar; försämrade ekono­miska förutsättningar inklusive effekten av en lågkonjunktur; oförmåga att kontrollera kostnader; förändringar av företagets prissätt­ning eller kompensationspolicy, märkbara variationer i varukostnader; resultet av och kostnaderna för eventuella framtida regleringar eller rättsliga åtgärder; effekten på våra tillgångar till exempel avbrutna eller förlorade kundkontrakt, samarbetspartners, leverantörer eller resultatet av sådana avtal. Faktorer och risker associerade med dess verksamhet, inklusive en rad faktorer och risker beskrivna enligt ovan, diskuteras i Aribas Form 10-Q registrerade hos SEC den 6 maj, 2009.